Küçük Esnaf ve Zanaatkarlar Nedir

Küçük Esnaf ve Zanaatkarlar Nedir

     Küçük esnaf kimdir? esnaf, bağımsız anlamda ister gezici olsun isterse dükkan açsın kendi işini yapan ve orada çalışım sağlayan, geçimini sağlayan, ekonomik faaliyetleri yani parasal anlamda herhangi bir sermayeleri bulunmayan, kol gücüne ve beden gücüne dayanarak sermayelerden çok kendi emekleri doğrultusunda işlerini yürüten, sanat dallarına ve ticaret alanlarına denilmektedir. Zanaatkar ve küçük ticarete sahip olan kimseler, esnaf olarak bilinip bu şekilde anılmaktadır. Peki zanaatkar ne demek? zanaatkar veya da zanaatçı, sermayelerden çok nitelikli emekleri kullanarak mal üretimini sağlayan kişilerdir. Zanaaatkar dediğimiz şey ise de el ustalığı gerektiren işlere de denilmektedir. Esnaf ve zanaatkar arasındaki fark günümüzde türkiye de zanaatkar deyimleri daha çok esnaf ile birlikte, esnaf ve zanaatkar şeklini alarak kullanılmaktadır. burada bakmak istediğimiz şey, küçük bir sermaye ile daha çok emek kullanarak mal veya da hizmet üreten kimselere denilmesi daha doğrudur. Zanaatkar deyiminden yola çıkarak esnafa göre de daha dar ve kapsamlı olarak, estetik olan birtakım ihtyiaçları karşılamak suretiyle mal üretimini yapan esnaf anlamlarına gelmektedir. Hangi meslekler esnaf? esnaf ve sanatkar mesleği adı altında birçok meslekler bulunmaktadır. demircilik, presçilik, hırdavatçı, marangozcu, tornacılık, nakliyatçı, bakkal, manavcı, pastane hizmeti verenler, lokantacılar... diyetek bir sürü esnaf kolları bulunmaktadır. Tabi bunları say say bitirilmeyecek kadar da çoktur. Bağımsız bir şekilde kendi işini kurup yöneten tüm kimselere de esnaf ve sanatkar denilmektedir. Aynı zamanda bu iş ile de uğraşanların hep esnaf mesleği adı altında çalışma sağlamaktadır. Peki esnaf özel sektör mü? esnaf mesleği günümüzde ki durumulara bakacak olursak özel sektörmü değil mi diye hala konu başlığı gündem altındadır. Esnaf mesleği özel bir sektör ile de benzerlik durumları söz konusudur. Çünkü herhangi bir devlete bağlı olmadığı ve bağımsız olarak çalıştığından dolayı kendi işini kendisi hal edip tüm olanaklarıda kendisi sağlamaktadır. Bundan dolayı edinilen birtakım bilgilere dayalı olarak özel bir sektör olarak bilinmesi daha doğru olacaktır. Esnaf ile iç içe olan ve her esnaf mesleğin ayrı görevleri de bulunmaktadır. Peki odaya üyelik zorunlu mudur? Esnaf ve sanatkarlar odasına üyelik evet zorunludur. Fakat bunun yolu da esnaf ve sanatkar sicil müdürlüklerinden geçmektedir. Esnaf ve sanatkarlar çalışmaya başladığı süreden itibaren maksimum olarak 30 gün içerisinde durumlarını bağlı olduğu sicillere, tescil ve sicil gazetelerinde de ilan ettirmeleri de gerekmektedir. Sicil belgelerine kaydı olan bir kimsenin de bilgileri, sicil tarafından elektronik aletlerle ilgili olan bir odaya gidilir. Bu ilgili odada da yapılacak olan ilk şeyleri, yönetim kurul toplantısında üyelik durumlarına da karar verilmesi beklenir. Bu işlemleri de yapan kimseler esnaf ve sanatkarların üyelik durumlarının kayıtları da tamamlanmıştır. Küçük esnaf mesleği derneğe kayıt? esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olan, esnaf ve sanatkarlar çalışma bölgeleri içindeki ilgili olan derneklere kayıt olmak da zorunlu bir hal alınmıştır. Kayıt zorunluluğunu da yaklaşık olarak 1 ay içerisinde yerine getiremeyenler, sicile de kayıt tarihinden geçerli olmak kaydıyla doğrudan kayıtı yapılabilmektedir. Esnaf ve küçük sanatkarlar deneklerine kayıdı olanlar da, ticaret, sanayi veya da deniz ticaret odalarına kayıtları yapılmaksızın aynı zamanda da ticaret, deniz ticaret odalarına ve sanayi odalarına kayıtlı olanlarda, esnaf ve küçük sanatkarlar derneklerine kayıtları yapılmaması istenilmektedir. Esnaflara ait işyerleri iş kanunu kapsamındamıdır? 5362 sayılı olan yasalarda esnaf ve sanatkar ünvanında olan ve esnaf sayılan kişilerin de kedilerinden başkada maksimum 3 kişinin de çalışıyor olması durumunda da, bu işyerleri de iş kanunu kapsamı adı altında değerlendirilerek ve aynı zamanda bu işyerlerinde çalışıyor olan tüm işçi vatandaşlarda iş kanunu kapsamında yer alınarak gerekli görülen tüm haklardan da faydalanabileceklerdir.

30.12.2020   18:40

Hatice Kübra LEVENT