Resesyon Nedir ( Ekonomide Durgunluk )

Resesyon Nedir ( Ekonomide Durgunluk )

Resesyon Nedir? ( Ekonomide Durgunluk )

Ülke genelinde ekonominin en az altı ay gerileme içerisinde olması nedeniyle, gerçek Gayri Safi Milli Hasılanın düşüşte olması, ekonomik hareketlerin durması sonucunda meydana gelen duruma Resesyon denmektedir. Bu tanımla birlikte resesyon nedir? sorusu da cevap bulmuştur. Bu durum ekonomide durgunluk olarak da tanımlanmaktadır. Resesyon döneminin uzun sürmesi sonucunda ülke ekonomik çöküşe girmiş olur. Dünya ekonomi tarihinde bilinen ilk resesyon 1929 ekonomik krizidir. Bu ekonomik buhran 3 yıl sürmüş ve beraberinde binlerce banka v şirketi iflasa sürüklemiştir. Borsanın ve hisse sahiplerinin en dibe vurduğu bu dönemlerde milyonlarca insan işsiz kalmıştır. İlk olarak 1929’da ‘’kara Perşembe’’ olarak nitelendirilen 24 Ekim günü bu büyük buhranın başlangıç tarihi olarak kabul edilmiştir. Resesyon, dünya üzerinde bütün ülkelerin başına gelebilecek en kötü olaylar biridir. Peki bir ülke resesyona girerse ne olur? Bu olay ülke bütününde ekonominin küçülme ve daralması anlamına gelmektedir. Herhangi bir ülkede üst üste iki çeyrek GSYH küçülmesi ve daralması yaşanmışsa söz konusu bu ülkenin ekonomisi resesyona girmiş olur. Resesyon yaşanması sonucunda, ülke ekonomisi ivmesini kaybeder, arz-talep ilişkileri güçsüzleşir ve azalır. Böylesi bir ortamda genel olarak karamsar ve cansız bir hava egemendir. Ayrıca bu duruma negatif büyüme de denmektedir. Negatif büyüme nedir? Ekonominin büyümesi ülke nüfusunun artışının altına düşmesi, kişi başı olarak hesaplanan milli gelirin durgun ve gerileyen bir duruma gelmesi sonucudur. Resesyon dönemi yaşanması sonucunda yatırım eğrileri düşer, yeni bir işe atılmak isteyen yatırımcılar planlarını bekleme sürecine geçer ve yapılacak olan faaliyetleri askıya alınır. Dünya üzerindeki resesyon yani ekonomide durgunluk sürecinin yaşanması çok rastlanır ve sıkça olan bir durum değildir. Fakat, 1960 ve 2007 yılları arasında 21 gelişmiş sayılan ülke ekonomisi 122 adet resesyon yaşamıştır.

Peki ülkelerin resesyon sürecinde neler yaşanır? Yaşanılan durumun etkileri, resesyonun ne kadar sürdüğü ve derinliği ile ilgili olarak değişimler gösterebilmektedir. Bu süreçte bazı durumlar yaşanmaktadır. Bu durumlar; işsizliğin artması, şirketlerin küçülmesi, milli para biriminin değer kaybetmesi, kişi başına düşen milli gelirin düşmesi ve gelir dağılımının olumsuz etkilenmesi gibi durumlardır. Resesyon ile başa çıkmanın en iyi yolu ise kriz yönetimidir. Kriz yönetimi nedir? Resesyon gibi kriz yaratan olayların önlenmesi, ortadan kaldırılmasını  ya da ülke çıkarları ışığında en az zarara uğraması ve atlatılması için gerekli bütün hazırlık ve aktivitelerin yönetilmesine denmektedir. Kriz yönetimi nasıl yapılır? İlk olarak kriz yönetimi ile mücadele adı altında bir ekip oluşturulmalı, olan durumun daha kötüye gitmemesi için önlem alma çalışmaları yapılır. Sorun belirlendikten sonra çözümleri için fikir üretimi ardından faaliyet gösterilmelidir. Son olarak yaşanılan önceki krizler gözden geçirilir ve buna göre raporlama yapılır.

Türkiye’de resesyon, geçtiğimiz 20 yıl içerisinde 5 defa yaşanmıştır. Bu dönemler, 1988-1989, 1991, 1994-1995, 1998-1999 ve son olarak 2001-2002 seneleridir. Bu yıllar içinde yaşanan durgunluklar neredeyse 11 ay olarak belirlenmiştir. En kısası 1991 senesinde altı ay sürmüştür. En uzun buhran ise 14 ay olarak 1998-1989 seneleri arasındadır. Bu buhranların yaşanmasında dış ticaret ve ilişkilerde etkili olmuştur.

ŞEYMA NUR KARAKAŞ

01.01.2021        18:39