Envanter Defteri Nedir Nasıl Tutulur

Envanter Defteri Nedir Nasıl Tutulur

Envanter Defteri Nedir? Nasıl Tutulur?

Bir işletme sahibinin fazlasıyla dikkat etmesi gereken bir konu olan envanter defteri meselesi, ticari işletmeye sahip herkesin gerekli olan kayıtların hepsinin tutulması zorunluluğu kanunlarca belirlenmiştir. Envanter defterinin diğer adı olan ticari defter, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Kanunu’nun 64. Maddesinde defter tutma yükümlülüğü kavramı altında toplanır. Söz konusu işletmenin açılış tarihinde ve açılışının ardından sonraki her hesap döneminin sonunda alacaklar, borçlar, taşınmaz mallar gibi bütün varlıkların ve borçların sıra sıra ve tek tek kaydedilerek takibi sağlandığı sıra numaralı ve ciltli defterlere envanter defteri denmektedir. Envanter defteri ne demek? sorusunun cevabı da bu tanım ile verilmektedir. İşletme için büyük önem taşıyan bu defterlerin tutulduğu hesap dönemi 1 yılı geçemez. Türkiye Cumhuriyeti Vergi Usul Kanunu’na göre envanter defteri; düzenli olarak faaliyet gösteren bir işletmenin, etkin olduğu zamanda yaptığı faaliyetlere uygun olan sürede ve her türlü durumda hesap kesim döneminin sonundan başlayarak üç ay içinden çıkarılıp envanter defterine kaydı yapılır. Peki envanter defteri nasıl tutulur? Bu defterin tutulmasında belirli usullere uymak zorunluluğu vardır. Envanter defterinin tutulma usulü ŞU şekildedir;

 • Envanter defterinin dili Türkçe olmalıdır, bunun yanında Türkçe kayıt bulunması koşulu ile yabancı dilde de kayıt yapılabilir.  Yapılan kayıtlarda TL birimi kullanılır.
 • Kayıtlarda kullanılan rakam, sembol, harf ve kısalmalar net ve anlaşılır olmalıdır.
 • Defter doldurulurken kayıt arası boşluk bırakılamaz veya satır atlanamaz.
 • Kullanılan defter ciltli ise sayfa koparılamaz.
 • Kayıtlar on günden fazla geciktirilmemelidir.
 • Envanter defterinde yapılan hatalar yalnızca muhasebe kurallarına uygun olacak şekilde düzeltilir.
 • Var olan kayıt değiştirilemez.
 • Var olan eski kayıtlar kapatılamaz, karalanamaz. Tamamen okunabilir olmalıdır.

Envanter defterine ne kaydedilir? Türk Ticaret Kanunu gereğince envanter defteri, tutulması mecburi bir defter türüdür. Fakat bu defterde ne tür bilgilerin yer alacağı tam anlamıyla açıklanmamıştır. Envanter defterine kaydı yapılması gereken bilgiler ise şu şekildedir;

 • Bilanço ve gelir tablosu,
 • Stok envanter listeleri,
 • Alınan çek ve senetler ile verilen çek ve senetler,
 • Verilen ve alınan depozito ve teminatlar,
 • Gelecek yıla devreden giderler, gelirler ve kredi ödeme planları,
 • Demirbaş ve amortisman listeleri,
 • Açılış ve kapanı mizanlarıdır.

Envanter defterinde yapılan hata nasıl düzeltilir? Belirli kurallar dahilinde kayıt yapılan bu defterlere, kayıt yapılırken bir yanlış saptanırsa bu da belli usullere uygun bir biçimde olmalıdır. Vergi Usul Kanunu’na göre; yevmiye defterinde yapılan hatalar sadece muhasebe kurallarına göre düzeltilmelidir. Diğer bilumum defter ve kayıtlara rakam ve yazılar hatalı yazıldığı taktirde, düzenlemeler sadece hatalı rakam ve yazı okunacak biçimde çizilmek, üst ya da yan tarafına veya ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılmaktadır. İşletmelerde envanter defteri kaydı sırasında yapılan hatayı kazmak, çizmek ya da silerek okunmaz hale getirmek yasaktır. Envanter defteri için daha detaylı bilgi elde etmek veya kayıt oluşturma adına işletme sahipleri bir mali müşavire ya da muhasebecisine danışmalıdırlar.

 

ŞEYMA NUR KARAKAŞ

08.02.2021         11:50