Şirket Kurmak İçin Neler Gereklidir Şirket Nasıl Kurulur

Şirket Kurmak İçin Neler Gereklidir Şirket Nasıl Kurulur

Şirket Kurmak İçin Neler Gereklidir? Şirket Nasıl Kurulur?

Kurumların ticaret sicili tarafınca tescil edilerek tüzel bir kimlik kazanmaları ve vergi dairesine kayıtlarının gerçekleştirdikten sonra bir dizi prosedürün de yapılması halinde şirket kurulmuş olur. Bu prosedürler kurulacak olan şirketin türüne ve ortaklık yapısına göre değişiklik gösterebilmektedir. Verilen vekaletler dahilinde şirket kurma işlemi mali müşavir tarafından yapılabilmektedir. Bu şirket kurulmasının üstünden belli bir zaman geçtikten sonra maddi olarak herhangi bir problem ile karşılaşmamak adına atılan bir adımdır. Peki şirket nasıl kurulur? Şirket kurmak için ilk önce yapılması gereken şey şirketin yapacağı karar vermektir. Şirketin önündeki bir yıl için yıllık maliyet ve ciro hesaplamaları yapılmalıdır. Tamamlanması gereken tüm evraklar ve gerekli yasal süreç bittikten sonra tüm belgeler ilgili kuruma teslim edilir. Şirket kurmak için elemanların sigorta işlemleri de bu sırada yapılmalıdır. Bu gibi yasal işlemler tamamlandıktan sonra şirket için gerekli olan somut gereksinimler tamamlanır. Şirket binası, şirket içi kullanılacak mobilya ve dokümanlar gibi ihtiyaçlar temin edilir. Bunun yanında sadece birbirinden farklı şirket türleri vardır. Anonim şirket, limited şirket, komandit şirket, kollektif şirket ve kooperatif şirket şeklinde  sıralanabilir. Anonim şirket nasıl kurulur? Belirli bir sermayeye sahip ve belirli paylara bölünmüş olan, şirketin borçları yüzünden sadece malvarlığı ile sorumlu şirketlere anonim şirket denir. Bu şirketi kurmak için asgari sermayenin 50.00 ₺ olması gerekmektedir. Ardından ticaret unvanı seçimi, yetkili kişilerin imzaları ve noter tasdik edilmelidir. Var olan sermayenin onda biri Rekabet Kurumu’na  yatırılmalı, anonim şirket sözleşmesinin ticaret sicili memurluğuna tescil edilmeli, vergi ve sosyal güvenlik kaydı yaptırılmalı ve şirket adresini bölgenin ticaret odasına kayıt yaptırılmalıdır. Türkiye’ de şirket türü olarak en çok tercih edilen iki türden biri anonim bir diğeri ise limited  şirkettir. Limited şirket nasıl kurulur? Türk Ticaret Kanunu’na göre bankacılık ve sigortacılık haricinde bütün ticari alanlarda aktive bir şekilde faaliyet gösterebilen bir şirket türüdür. Kurulması için en az 1 en çok 50 ortak gerekmektedir. Limited şirket asgari sermayesi 10.00’ dir. Anonim şirket kurulumu aşaması ile aynı prosedür, evrak ve belgelere ihtiyaç vardır. Anonim şirket ve limited şirket kurulumu arasındaki en büyük fark anapara tutarlarının farlılıklarıdır. Bir diğer tercih edilen şirket türü olan şahıs şirketi nasıl kurulur? Sermaye şirketi olarak nitelendirilmektedir. Sermaye şahıs şirketlerinde işletme defteri tutma zorunluluğu vardır. bunun yanında şirketin vergi ve şirket yükümlülüklerinin tek sorumlusu şahıs şirketi sahibidir. Tüm mal varlığının mesuliyeti şirket sahibine aittir. Şahıs şirketi kurulumu için gerekli olan belgeler; yasal adres için tapu veya kira sözleşmesi, şirketin asıl sözleşmesi, şirket sahibinin kimlik bilgileri ve noter onaylı imza sirküleri şeklindedir. Şirket kurma aşamaları kurulacak şirketin türüne göre değişiklik gösterse de bütün şirket türlerinde yasal işlemlerin başlaması için yapılması gereken ilk şey ‘’resmi ve yasal adres’’ evraklarının tamamlanmasıdır.

ŞEYMA NUR KARAKAŞ

06.01.2021     13:19