Mali Müşavir Ne İş Yapar

Mali Müşavir Ne İş Yapar

Mali Müşavir Ne İş Yapar?

İşletmelerin varlığını uzun soluklu ve sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için mali müşavirler önemli bir rol oynamaktadır. Bu sebepten dolayı mali müşavirlik kavramı bütün işletme yöneticilerinin genel olarak tüm hatlarıyla hakim olması ve bilmesi gereken bir konudur. Eğitim süreci oldukça ağır ve tempolu geçen mali müşavirlik bir takım riskler bulundursa da son derece saygın ve prestijli bir meslektir. Peki mali müşavir kimdir? Şirketlerin finansal işlemlerinin sorunsuz yürütülmesinde rolü oldukça önemlidir. Bazı noktalarda bir mali müşavirin bir şirketi finansal açıdan doğru yönlendirmesi şirketin büyümesi ve gelişmesinde kritik bir öneme sahiptir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 3568 sayılı hükmüne göre bu meslek icrasına hak kazananlar, serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) ya da yeminli mali müşavir (YMM) unvanını alırlar. Kurum ve kuruluşların analiz ederek düzenlemenin yanında bir işletmenin varlık, borç ve sermaye hesaplarının giriş ve çıkış kontrollerini yapan ve düzenleyen kişilerdir. Bu açıklama aynı zamanda mali müşavir nedir? sorusunun da cevabıdır. Bunun yanında yeminli mali müşavirler serbest muhasebeci mali müşavirlerden farklı olarak; herhangi bir muhasebe ofisi açamazlar, herhangi bir muhasebe ofisine ortak olamazlar ve yine herhangi bir işletmenin muhasebesi ile ilgili defter tutamazlar. Yeminli mali müşavir olmak için en az 10 sene boyunca mali müşavirlik yapmak gerekmektedir. Sonrasında sınavları geçmek ve ruhsat almak gerekmektedir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavirler;

  • Gerçek ve tüzel şahıslara ait işletmelerin muhasebe departmanını kurup sistemlendirmek, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bu uygulamalara ilişik işlemleri yapmak veya bu konularda müşavirlik desteği vermek,
  • Söz konusu bu konularda, belgeye dayalı inceleme, tahlil, denetleme, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, raporlama, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işlerini yapmaktır.

Bunun dışında serbest muhasebeci mali müşavirlerde aynı görevleri yerine getirebilir. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi tek farkı serbest muhasebeci unvanından dolayı muhasebe bürosu açabilir ya da ortak olabilirler. Bu da yine mali müşavir ne iş yapar? Sorusuna genel bir cevaptır. Ayrıca mali müşavirler, hesapları denetlemek, mali danışmanlık desteği sağlamak ve hesap denetimi ve yönetimini üstlenmesi için şirketler veya özel müşteriler tarafından istihdam edilmektedirler. Mali müşavir görevleri arasında; yürürlükteki mevzuata göre vergi planlaması yapmak, vergi iadelerini hazırlayıp sunmak, en çok bilinen görevi olan muhasebe defteri tutmak, bordroların yönetimini gerçekleştirmek, rapor, bütçe ve iş planı gibi finansal tabloları derlemek ve sunmak, finansal bilgileri gizli tutarak müşterinin güvenini sağlamlaştırmak gibi unsurlar sıralanabilir. Peki mali müşavir nasıl olunur? Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekmektedir. Üniversitelerin, iktisat, işletme, ekonomi muhasebe, hukuk, kamu yönetimi, siyasal bilimler, maliye ve bankacılık bölümlerinden en az lisans derecesi ile mezun olmak veya söz konusu bu bölümler üzerinden yüksek lisans yapmak gerekmektedir. Bunun yanında kamu haklarından ve memuriyetten mahrum ve ihraç olmamak gerekmektedir. İlgili kanunda sabıka kaydının olmaması, 3 yıl aktif olarak mali müşavirlik stajyerliği yapmak, Serbest muhasebeci mali müşavir sınavında başarılı olmak ve son olarak SMMM ruhsatına sahip olmak gerekmektedir.

 

ŞEYMA NUR KARAKAŞ

30.01.2021    13:00