Ürün Yönetimi Nedir

Ürün Yönetimi Nedir

Ürün Yönetimi Nedir?

Bilinen uluslararası adıyla product management yani ürün yönetimi, şirketlerin uzun ve kısa dönemdeki geleceğe dair planlarını yakından etkilemektedir. Peki ürün yöneticisi ne demek? Dünya genelinde son senelerde iş yapma şekilleri, satın alma kararları, müşteri beklentileri ve daha pek çok sistem ve işletme biçimi değişikliğe uğramıştır. Çağımızın hızlı değişim ve rekabet koşullarında önemi daha fazla artan ürün yönetimi, şirketlerin mal ya da hizmetlerini ortaya koyarken kaliteli ve düşük maliyetli, hızlı bir şekilde faaliyetlerini ortaya koymasını amaç haline getiren işletme terimidir. İşletmenin bütün üretim faaliyetlerinin organize edilmesi ve sürdürülmesi ve kontrol altına alınması ürün yönetimi bünyesinde yer alır. Bu gibi faaliyetlerden sorumlu kişiye ise ürün sorumlusu ya da ürün yönetici denmektedir. Ürün sorumlusu ne demek? Şirketlerin sahip oldukları bir ürünün veya hizmetin fikir aşamasından ürünün pazarlaması ve satışının ardından hedef haline gelen başarıya ulaştığı noktaya kadar tüm ürün ve hizmet yaşam döngüsünün sorumluluğunu alan ve yöneten şahsa verilen mesleki unvana denmektedir.  Ürün yöneticisinin görevleri nelerdir? İlk örnekleri 80 yıl öncesine dayanan ürün yönetimi konsepti, zaman içerisinde değişiklere uğramıştır. Günümüzde tamamen müşteri odaklı olan ürün yönetimi, tüketiciye ait kriterlerinin son zamanlarda değişmesiyle bilinen geleneksel halinden uzaklaşmıştır. Şirketler için tüketicilerin beklentileri ene önemli değer durumundadır. Ürün ve hizmetlerin üretim ve sektöre çıkış hızları müşterinin beklenti ve memnuniyetiyle ölçümü yapılmakta ve hesaplanmaktadır. Bunun akabinde ürün yöneticisinin görev ve pozisyonları, zaman ve dönem şartlarına göre değişmektedir. Ürün yöneticisi maaşı nedir? Yıllık kazanç olarak hesaplanırsa, ürün yöneticileri ve küçük ürün yöneticileri için başlangıç ücretleri 45 ve 80 bin TL arasında değişmektedir. Deneyimli ya da üst düzey ürün yöneticileri genel olarak 85 ve 120 bin TL arasında kazanmaktadır. Çok deneyimli yöneticiler ise 130 bin liradan fazla kanabilmektedirler. Ürün yöneticisi nasıl olunur? Bu meslek gruba dahil olmak için aranılan özellikler arasında ilk olarak lisans mezunu olmak gerekmektedir. Başta endüstri mühendisliği olmak üzere makine mühendisliği bölümlerinden mezun olmak veya 4 yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinden mezun olmak gerekmektedir. Ürün yönetimi ve geliştirme için belli aşamaları uygulamak gerekmektedir. Ürün yönetimi aşamaları ise; Pazar araştırması, ürün tasarımı ve süreç tasarımının ardından ürün ortaya çıkmaktadır, çıkarılan ürün pazara sürülür ve müşteriye sunulur, ardından müşteri isteklerine göre ürünün değiştirilmesi istenilen kısımlar değiştirilerek üründe değişiklik isteği safhasına geçilir, şeklindedir. Ürün yönetiminin yanında bu kavrama yakın kategori yönetimi terimi de kullanılmaktadır. Kategori yönetimi, bir tüketiciye değer vermek odaklı olan iş sonuçlarını üretmeye amaç haline getiren kategorileri bağımsız iş üniteleri olarak organize edilme sürecine denmektedir. Müşterilerin istedikleri ürünleri, istedikleri mekan ve zamanda istenileni sunmak amaçlanmaktadır. Kategori yönetimi ne iş yapar? Sorumlu olunan kategorilerin ürün verimliliğini sağlama, portföy geliştirme, satış ve stok takiplerini sağlama işlemleri yürütülür.

 

ŞEYMA NUR KARAKAŞ

05.02.2021         14:10