İnsan Kaynakları Ne İş Yapar

İnsan Kaynakları Ne İş Yapar

İnsan Kaynakları Ne İş Yapar?

Sanayi devriminden sonra buhar makinelerinin icadıyla birlikte zanaatkar olarak kabul edilen bireysel çalışan insanlar hızlıca bir değişime maruz kaldı ve sonucunda toplu olarak çalışan işçi sınıfı ortaya çıktı. İşveren sınıfı ve işçi sınıfı kesin bir şekilde ayrıldı ve vardiya sistemlerinden oluşan sadece üretim yapan bir zaman meydana geldi. Bir zaman geçtikten sonra hiçbir haklarının olmadığını, çalışma esnasında sağlık ve güvenliklerinin dikkate alınmadığı ve gerektiğinden fazla çalışmaları durumunu farkına varan işçiler çok kısa bir zamanda örgütlenmeye başladı. Ardından sendikalaşmalar başladı ve tarihin ilk personel yönetiminin başlamasıyla günümüzün insan kaynakları oluşmuştur. İnsan kaynakları nedir? Bir kurum için çalışmalar yapan insanları ve çalıştıkları kurum içinde çalışan insanlar adına harekete geçirilen çalışmaları kapsayan bir birimdir. Daha kısa bir tanımlama yapılması gerekirse, işveren ve işyerindeki çalışanların arasını düzenleyen, işyerindeki ihtiyaçlar doğrultusunda insan kaynağını sağlayan ve sağlanan insan kaynaklarını doğru ve verimli bir şekilde kullanan departmana insan kaynakları denmektedir. İnsan kaynakları adına tanımlanan en iyi cümlelerden bir tanesi insan yönetmektir. Birçok görev ve yetkisi olan bu departmanın temelini bazı ilkeler oluşturmaktadır. Bu ilkeler; çalışanları doğru yönetme ve çalışanlardan maksimum verim alabilme, çalışanların ekonomik, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılama, uygun çalışma ortamı oluşturmaktır. Peki insan kaynakları görevleri nelerdir? Öncelik olarak belirtilmesi gereken bir şey varsa o da işi ve muhatabı insan olan her meslek grubu çok zordur. İnsan kaynakları görevleri şu şekildedir;

İşe alım ve çıkarım faaliyetlerini yürütmektir. İnsan kaynaklarının yani kısa adıyla İk’ nın yapması gereken en önemli iştir. Doğru kişiyi doğru pozisyona yerleştirerek, şirketin verimliliği arttırılabilir. Gelen iş başvurularının içinden pozisyona en uygun olacak olan kişi veya kişiler mülakata çağırılır ve görüşme sonucunda olumlu ya da olumsuz geri dönüşler yapılır.

İnsan kaynakları sorumlukları arasında oryantasyon sürecinin yürütülmesi de vardır. İşe yeni başlayanlar için işyerini ve işi tanımak çok büyük önem arz etmektedir. Çalışanın işyerine alışması, çalışacağı pozisyona alışması gibi oryantasyon sürecini kapsayan olaylar insan kaynaklarını yakınsan ilgilendirmektedir. Oryantasyon süreci sadece yeni işe alınan işçiler için değil, işyerindeki mevcut çalışanlar için yeni bir etkinlik veya aktivitenin tanıtımı içinde de önemli rol oynar.

İnsan kaynaklarının bir diğer sorumlukları ise; kariyer ve performans yönetimi sürecidir. Çalışan herkesin kariyer hedefleri farklılık gösterir ve var olan kariyer hedefleri değişikliğe uğrayabilir. Söz konusu firma ya da şirkette performansı iyi olan çalışanların işyerine olan bağlılığı arttırabilmek adına insan kaynakları kariyer yönetimini iyi bir şekilde planlamalıdır. Bunu terfiler veya görev değişikliklerini diğer çalışanların akıllarında soru işareti kalacak şekilde yapmalılardır. Kariyer yönetimi kadar performans yönetimi de çok büyük önem taşımaktadır. İşe alınan insanda beklenen performans ve verim görülmüyorsa ya da mevcut çalışanlarda herhangi bir performans düşmesi yaşandığında bu durum direkt olarak insan kaynaklarına bağlanmaktadır. Bunun yanında takım çalışması da yine şirket içi yapılan faaliyet ve aktiviteler de önemli bir yer kaplamaktadır. Bu faaliyet ve aktiviteler sadece çalışma alanlarını oluşturmaz, aynı zaman da şirket içi motivasyonu yükseltmek adına hafta sonu yapılan piknik veya toplu yemek organizasyonlardan da insan kaynakları sorumludur. Bütün bahsedilen durumların hepsi insan kaynaklarının yetkileri arasındadır.

 

ŞEYMA NUR KARAKAŞ

13.01.2021      13:42