Mobbing Nedir Mobbing Durumunda Ne Yapılır

Mobbing Nedir Mobbing Durumunda Ne Yapılır

Mobbing Nedir?

Günümüzde mobbing sözcüğü birçok insan tarafından bilinmemekle birlikte kimisi maruz kaldığı davranışların mobbing kavramına girdiğinin bile farkında değildir. İşyerinde yaşadığı olumsuz ruhsal ve fizksel davranışların aslında bir yıldırma stratejisi olduğunu anlamak tabi ki pek mümkün değildir. Peki mobbing ne demek? Türkçe sözcük anlamı ''yıldırma'' olarak tanımlanmaktadır. Bir kuruluş ya da işletmede hedef alınan kişi veya kişilere sistematik olarak saldırı yapılması durumudur. Bahsedilen bu saldırı fiziksel değil duygusal bir saldırıdır. Mobbing ortamında bir yıldırma politikası söz konusudur. İş güvencesi ve motivasyon gibi konularda mental olarak çöküntüye uğratma, psikolojik olarak çaresizliğe iten, yıpratan ve hatta tacize uğrama, sağlığını bozma gibi kötü davranışlar sergileyenmesi sonucunda karşıdaki kişiyi korkutan ve yıpratan bir işyeri travması olarak nitelendirilebilir. Bazı durumlarda bu durum hedef alınan kişinin şerefini lekeleme, iftira atma, hakkında söylenti çıkarma gibi küçük düşürücü eylemlere kadar gidebilmektedir. İlk olarak mobbing belirtileri nelerdir? sorusunun cevabını vermek gerekirse, belirtiler şu şekildedir; kişinin işyerinde kendisine güvenilmeme durumunu hissetmesi, işyerinde kişiden bilgi saklanması, kişinin yetki alanlarının azaltılması veya kısıtlanması, kişinin işyerindeki mevcut gruptan dışlanması veya istenmemesi, kasten kişinin yerine getiremeyeceği görevler ve işler verilmesi gibi eylemler olarak sıralanabilir. Uygulanan mobbing karşısında kişinin bir takım tepkimeler vermesi kaçınılmaz bir sondur. Peki bu uylanan mobbingin kişi üzerindeki etkileri nelerdir? Doğal olarak mobbing olmasa bile bu tip davranışlara maruz kalan her bireyin kendisine olan güven duygusu azalır hatta bazen yitirir. Toplumda istenmediğini düşünüp kendisini soyutlar. Sadece iş hayatını etkilemeyen durum özel hayatında da bazı problemleri kendisiyle getirir. Kişinin hayata bakış açısı değişir, paranoya, huzursuzluk, korku, ağlama, depresyon ve tansiyon gibi içinden çıkılması güç durumlar yaşar. Yaşanılan psikolojik çöküş sonucunda kişi tükenmişlik duygusunu hisseder ve işe gitmek istemek duygusunu kaybedebilir. Çekilen sıkıntıların tabi ki çözümü vardır. İlk olarak mobbing şikayeti yapılması gerekmektedir. Mobbing şikayeti nereye yapılır? Devlet hizmetlerinden olan BİMER ve CİMER internet sitelerinden şikayette bulunulabilir. Bunun yanında ALO 170 hattı üzerinden şikayet eylemi gerçekleştirilebilir. Ayrıca, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri vasıtasıyla mobbing şikayeti yapılabilmektedir. Devlet kurumlarına edilen şikayetlerin yanında kişisel olarak hukuksal olarak tanınan haklardan da yararlanılabilir. Bunlar; iş sözleşmesini haklı nedenlere dayanarak feshedebilme, Borçlar ve Türk Medeni Kanunu'na göre tazminat isteme, mobbinge uğrayan işçi, mobbing uygulayan çalışana dava açmak ve manevi tazminat alma gibi işlemlerdir. Özet olarak mobbinge uğrayan işçi ne yapmalı? sorusunun cevabı bu şekildedir. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak adına, bir işverenin en büyük sorumluluğu, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğini sadece fiziksel önlemlerle değil her anlamda sağlamaktır.

ŞEYMA NUR KARAKAŞ

07.01.2021    18:44