FAVÖK Nedir

FAVÖK Nedir

FAVÖK Nedir?

Açılımı Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Karlılık manasına gelen ve şirket değerlemeleri için bütün dünyada geçeli olan ve kullanılan bir analiz şeklidir. Bu analiz sayesinde, mevcut şirket durumunun finansal anlamda analizini yapabilir, şirket büyüme aşamasına girmeden önce mali yapısı bu analiz sayesinde kontrol edilebilir. Favök ne işe yarar? Özetle ve basit tanımıyla bir şirketin vergi verilmesi  öncesi faaliyet karına denmektedir. Hepsinin kökeni İngilizceye dayanmaktadır. İngilizcede bir finansal terim olan EBITDA’dan gelmektedir. Açılımı ise Earnings Before Interest Tax Depreciation and Amortization kelimelerinin kısaltılmasıdır. Türkçe karşılığı ise yukarıda da belirtildiği gibi Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Karlılığıdır. Favök nasıl hesaplanır? Favök eşittir toplam gelir eksi faaliyet giderleri formülü (Favök = toplam gelir- faaliyet giderler) ile hesaplamaları yapılır. Bir şirketin faiz ve vergi masraflarının haricinde tutularak kazancının ölçülmesi işleminin adıdır. Operasyonel giderler ve işletme gelirleri arasındaki fark bu hesapla sağlanır. Favök marjı ne demek? Bir firmanın faaliyet karının gelirinin bir yüzdesi ölçüsüdür. Favök marjını bilmek, bir firmanın gerçekteki performansının piyasadaki diğer rakiplerle karşılaştırılmasını sağlamaktadır. Favök nasıl kullanılır? Bir şirkete yatırım yapan bir yatırımcı veya bir analist hiçbir zaman şirketin faiz, vergi, amortismanın önemsiz olduğunu düşünmez ve bunu iddia etmez. Bunu yanında Favök, asıl olana odaklanmak için karlılık ve nakit akışı gibi rakamları dikkate alarak faiz, amortismanları ve vergileri görmezden gelir. Bu aynı pazardaki değişik büyüklükteki iki ya da daha fazla firmanın göreli karlılığını karşılaştırma işlemini kolaylaştırır. Aksisi olduğu halde, rakamlar kısa süreli sorunlardan veya muhasebe işlemlerinden gizlenebilir. Peki Favök oranı kaç olmalı? Bu oranın kesin bir rakamsal seviyesi bulunmamaktadır. Bu oran genel olarak 5 ile 14 arasında değişkenlik göstermektedir. Favök oranı ne kadar düşük olursa şirket için o kadar olumlu ve iyidir. Ayrıca favök denilince akla ilk gelenler arasında ya da favök denince sürekli karşımıza çıkan Ebitda nedir? Bir firma içi operasyonel verimliliğinin ölçülmesinde ki önemli olan kavramlardan bir tanesidir. Şirketler EbitDA ile finansal yönden maliyetleri, vergileri, amortisman ve yıpranma payı giderleri ile parametreler hesabı dışında kazançlarını ölçebilirler. Ebitda çarpanı nedir? Üstün kötü bir anlatım ile; devir edilen herhangi bir şirketin esas faaliyetlerinden kaynaklanan geliri ile söz konusu şirkete ödenen bedeli kaç yılda amorti edeceğini yani başa baş noktasında olacağını gösterir. Sonuç olarak bir firma ya da şirket mali yapısını kontrol etmeye ilk olarak net gelir ve giderlerini hesaplamak ile başlamalıdır. Favök analizi, işletmelerin mevcut durumunun tarafsız olarak değerlendirilmesini mümkün kılar. Bu analizde faiz ve vergi öncesindeki kar oranı hesaplanarak şirketin içinde bulunduğu ekonomik durumun net bir biçimde görülmesi amaçlanmıştır. Firmanın gelir durumunu finans sağlayanlara, ortaklara ve büyük ölçüde vergi verenlere sunmak için de kullanılabilen bir ölçüttür.

 

ŞEYMA NUR KARAKAŞ

21.01.2021    12:47