Beyin Göçü Nedir Ve Nedenleri Nelerdir

Beyin Göçü Nedir Ve Nedenleri Nelerdir

Beyin göçü, iyi eğitim alan eğitim sürecinde başarılı olan kişilerin ülke şartları altında okumuş ve mezun olduktan sonra ülkenin iş sektörü ile alakalı imkanı sunamadığından dolayı başka bir ülkeye göçüne denmektedir. Sadece iş imkanlarının sağlanmaması durumda beyin göçü gerçekleşmemektedir, coğrafi etkenlerinde beyin göçünü desteklediği gözlemlenmiştir.

Beyin göçü gerçekleştiğinde başka ülkenin kültürüne yabancı olması durumunu ele aldığımız zaman ilk zamanlarda alışmak oldukça güçtür. Beyin göçü gerçekleştiğinde gidilen ülke kişiye iş imkanı ve alanında imkanlar sunduğunda kültürel olarak yabancılık çektiğinden dolayı geri dönme kararları almaktadır. Sanayileşmenin getirmiş olduğu imkanlar maalesef bir yere kadar olmaktadır. Bunda ülkenin yeraltı zenginliğinin, coğrafyanın etkileri ve en önemlisi olarak dört mevsimin yaşanması gibi durumlar önemli bir şekilde etkenlik göstermektedir. Beyin göçü ile ilgili aramalarında karşımıza çıkan mübadele göçü karşımıza çıkmaktadır. Mübadele göçü nedir? Mübadele göçü, Osmanlı dönemine kadar bir geçmişe sahip olan mübadele göçü, iki devlet arasında anlaşmalı olarak vatandaşlarının kendi ülkelerine geri gönderilmesi ile oluşturulmaktadır. İki ülkenin anlaşması ile gerçekleştirildiğinden dolayı tek taraflı mübadele göçü isteyen ülkenin etkili olmayacağını bilmemiz gerekmektedir. Mevsimlik göçlerin yaşanmış olduğu ülkemizde daha çok tarım ile ilgilenen kişi veya ailelerin bulunmuş olduğu alandan başka bir şehre mevsimlik göç etmeleri ile gerçekleştirilir. Günümüz şartlarında fındık toplama, sebze toplama, meyve toplama gibi iş sektörleri günümüzde mevsimlik göç konusunda başlıca iş sektörleri arasında yerini almaktadır. Beyin göçü gerçekleşmesi ile birde tersine beyin göçü yaşanmaktadır. Tersine beyin göçü nedir diye sorulduğu zaman; zamanında beyi göçü gerçekleştiren kişi, gitmiş olduğu ülkede kendisini geliştirerek, bilgi birikimini yaparak, sermaye ile kendi ülkesine geri dönerek edinmiş olduğu bilgiler doğrultusunda kendi ülkesi için olmayan veya yetersiz olan iş sektörünü geliştirmesiyle oluşturmaktadır.

Beyin göçü nedenleri;

Bulunulan ülkenin az gelişmiş olması ve bireye iş sektöründe yeterli imkanları sağlayamadığından dolayı beyin göçü gerçekleşmektedir.

Ülkede işsizlik oranın yüksek olması ile oluşan yetersizlikten beyin göçü gerçekleşmektedir. Yaşlı nüfusunun genç nüfusa göre fazla olması, ekonomik krizlerin bulunduğu ülkelerde beyin göçünü gözlemleye bilmek mümkündür.

Ülkede ekonomik kriz olduğunda bireylere maaş konusunda yeterli bir şekilde dönülmediğinden dolayı beyin göçüne sebep olarak gösterilmektedir.

Beyin göçü gerçekleştiren kişinin gitmiş olduğu ülkede bilgi birikimine daha fazlasını ekleme isteği, toplum için gerekli olan imkanları sağlaya bilmek içinde gerçekleştirilebilir.

 

Beyin göçü sonuçları;

Birey kendi ülkesinde daha gelişmiş olan, sunulan imkanların fazla olması ve yeniliklere fırsat veren bir ülke ise, beyin göçü gerçekleştirdiği ülkenin ekonomi ve bilim adına olumlu etkenler oluşturması, kendi ülkesine bu faydaları sağlayamadığı için beyin göçü vermiş olan ülke için kayıp olarak gözlenmektedir.