Geçerli Fesih Nasıl Yapılır

Geçerli Fesih Nasıl Yapılır

Geçerli Fesih Nasıl Yapılır?

Herhangi bir sözleşmenin ileriye dönük ve ileriki zamanı etkileyecek şekilde sona ermesine fesih denmektedir. Söz konusu sözleşme feshi tek taraflı olabilmektedir. Fakat kanunen fesih bildirimi, belirsiz süreli iş sözleşmelerinde söz konusudur. Bu açıklamadan fesih nedir? sorusunun da cevabı verilmiş olur. Bünyesinde iki veya daha fazla ortak bulunduran her türlü kuruluşta taraflar arasında kanun ve yönetmeliklerin belirlediği sınırlar vardır. Bu sınırlar ve yönetmelikler dahilinde iş sözleşmeleri hazırlanır. Tabi ki bu kurumlarda anlaşmazlıkla sonucu veya başka sebepler doğrultusunda sözleşmelerin iptali yani fesih işlemleri gerçekleşebiliyor. Peki geçerli nedenle fesih nedir? Geçerli sebeple feshi, bir haklı fesih sebebi oluşturacak ağırlıkta olmamasıyla beraber, iş sahibi yani işverene bildirim aşamalarına uyarak süresi belli olmayan iş sözleşmesine son verme imkanı sunan hak olarak tanımlanmaktadır. Bu gibi durumlarda işveren sadece fesih beyanında bulunması yeterlidir. Geçerli fesih nasıl yapılır? Söz konusu feshin geçerli sayılabilmesi için gerekçeler olmalıdır. Ardından tutanak tutulmalıdır. İşverenin haklı nedenle fesih hakkı bulunsa da fesih gerçekleştiği anda hemen tutanak tutulmalı, şahit ya da şahitler ve belge niteliği olan kayıtlar toplanmalıdır. Tutanağın tutulması ve şahitlerin ifadelerinden sonra fesih esnasında olumsuz bir olay yaşanmış ise, kurumdaki çalışanların yazılı savunmaları alınmalıdır. Ardından fesih olayı gerçekleşmiş olur. Bunun yanında gerekli koşul ve şartlar oluştuğunda işçi ya da iş sahibi yani işverenin bildirim süresine bağlı kalmaksızın iş sözleşmesinin sonlandırılması durumuna ise derhal fesih denmektedir. Derhal feshin gerektirdiği durumlar; sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan bazı haller ve davranışlar ve zorlayıcı sebepler olarak sıralanabilir. Diğer fesih türlerinden bazıları; geçersiz fesih, haklı fesih ve süreli fesih şeklindedir. Fesih türlerinden bir tanesi olan geçersiz fesih ise yalnız ve yalnız işverenin İş Kanunu 18. Maddeye uymaması veya aykırı davranması sonucunda fesih yapılması durumuna denmektedir. Geçersiz feshin yaptırımı ise kanunda düzenlenmesi yapılmış, işveren geçersiz bir sebebe dayalı fesih yapması dahilinde iş güvencesine sahip işçi, iş güvencesi hükümlerinden yararlanması kaçınılmazdır. Ayrıca, iş sözleşmesinin fesih aşamasında bir tarafın diğer tarafa belli bir süre önce bildirilmesi şeklindeki fesih çeşidine süreli fesih denmektedir. İş akdinin sözleşeme de belirlenen süre öncesinde işçi ye da iş sahibi yani işveren tarafınca sonlandırılmasına haklı fesih ismi verilmektedir. Söz konusu sözleşmelerde bildirim şartlarına uymayan taraf, bildirim süresine ilişik ücret tutarınca tazminat ödemek zorundadır. İş kanunu 4857 maddesince fesih süresi 6 gün olarak belirlenmiştir. Bu, 6 günlük süre içerisinde işçi ya da işverenin haklı feshe neden olan olayın öğrenmesi üzerine başlamaktadır. Fakat olayı öğrendiği gün bu süreye dahil olmaz. Yine bu bahsedilen bu açıklama da fesih süresi nedir sorusunun cevabı niteliğindedir.

ŞEYMA NUR KARAKAŞ

05.01.2021   18:48