İş Teklifi Nasıl Yapılır

İş Teklifi Nasıl Yapılır

İş Teklifi Nasıl Yapılır?

Bir işletmeye bir personel kazandırılacak ise yapılması gereken ilk şey makul bir iş teklifi yapmaktır. İş teklifi, işletme içi çalışma pozisyonuna en uygun kişiye işe alımdan hemen önce yapılır ve işe alım süreçlerinin en sonuncusudur. Pozisyon için uygun olan personele karar verildikten sonra işletme içi uygun ve boş pozisyon için teklif yapılır. Bunun yanında iş teklifi için tabi ki iş teklifinin ne anlama geldiğini ve neyi ifade ettiğini iyice benimsemek gerekmektedir. İş teklifi ne demek? Diğer bir adıyla iş teklifi mektubu iş için düşünülen adaya resmi bir şekilde iş teklifi yapan, teklifin ve işin şartlarını özetleyen ve adayın seçim yapmasına yardımcı olmak adına şirket tarafınca sunulan iş tanımı, görevi ve kazançları yazılı bir biçimde beyan eden resmi bir belgedir. Genel olarak iş hayatında iş teklifi mektubu, işe alım akdinin başlangıç noktası olarak kabul edilir. Bir iş teklifinde bulunurken teklif edilen pozisyona dair belli başlı bazı bilgiler verilmesi gerekmektedir. Bunlardan ilki işin tanımı ve iş için ödenecek maaş tutarıdır. Ardından çalışana tanınacak sosyal haklardır. Hangi departmanda ne şekilde ve kiminle çalışacağı bilgisi de verilmelidir. Ayrıca şirket içi hiyerarşi kümesini tanıtmak ve şirket içi diğer uygulanan kural ve prosedürler de bilgi verilmesi gereken diğer konulardır. Ayrıca bu uygulamalar iş teklifi hangi aşamadan sonra gerçekleşir? Sorusunun da cevabı niteliğindedir.  Kurumsal ve kişiye özel edilen iş tekliflerinin yanı sıra iş teklifi kategorisine giren satış teklifi, ihale, iş teklifi ve fiyat teklifi gibi konularda vardır. Satış teklifi nasıl hazırlanır? Öncelikle teklif için bir ön görüşme ayarlanmalı ve sonrasında teklife hazırlanmalıdır. Ardından teklif müşterinin hedef ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hazırlanma aşaması devam etmektedir. Müşteri sağlanan karı ve faydaları teklifte görmeli ve fark etmelidir. Müşteriye ihtiyaçlar doğrultusunda opsiyonlar sunulmalıdır. Ardından son olarak, teklifin yapılması sonucunda teklif takibinin yapılacağı bir yazılım geliştirilmeli ve kurulmalıdır. Bir diğer iş teklifi kategorisinde bulunan ihale nasıl yapılır? İhale, Türkiye Cumhuriyeti ihale kanununa göre açık ihale usulü, ilan yolu ile duyurulmuş bir ihaleye katılmak isteyen herkesin teklif verebileceği bir satış yöntemidir. Birbirinden farklı 3 farklı şekilde gerçekleşebilmektedir. Bunlar kapalı zarf usulü, açık arttırma ve eksiltme şeklinde uygulanmaktadır. İhaleler nasıl duyurulur? İhaleler kanun ve yönetmelik gereğince;

  1. Kamu ihale kurumu,
  2. İhale yapılacak kurum, şirket veya firmaların resmi internet siteleri,
  3. Basın ilan kurumu,
  4. Yerli veya yabancı basın,
  5. Yerli iradeler de hoparlör ilanı ve
  6. Askıya çıkartılmak suretiyle kamuoyuna ilan edilir.

Yapılan iş tekliflerinden sonra bu teklifleri kabul etmek ye da reddetmek gibi seçenekler de vardır. İş teklifi nasıl kabul edilir? İş teklifi mektubu karşılığında iş kabulü de mektep vasıtasıyla yapılabilir. Mektup kısa olabilir fakat açık ve net bir biçimde içeriklerinin anlaşılması gerekmektedir. Bu mektup, teklif için teşekkür ifadesi, iş teklifinin yazılı olarak kabulü, istihdam şartları ve ücretleri son olarak da istihdamın başlangıç tarihini içermek zorundadır. Ayrıca bu mektuplar, e-posta, el yazısı veya bilgisayar yazısı yoluyla yazılı şekilde teslim edilebilir. İsim, soyisim ve iş teklifinin kabulü konu başlıklarını da unutmamak gerekmektedir. İş teklifi nasıl reddedilir? Söz konusu iş teklifindeki pozisyonun kişiye uygun olmamasından kaynaklı olarak telefon veya e-posta yoluyla kuruma teşekkür ederek ayrıca üzüntülerini belirterek bu işin kişinin kendisine uygun olmadığını açıkça ifade etmek gerekmektedir.

 

ŞEYMA NUR KARAKAŞ

02.02.2021         17:40