Nasıl Marka Olunur

Nasıl Marka Olunur

Nasıl Marka Olunur?

Tanımlanması gereken ilk şey marka nedir? sorusunun cevabıdır. Genel bir kavram olan marka, kısaca bir ürün, mal ve hizmetin kimliğine verilen isimdir denebilir. Bir ürünü diğer rakiplerinden ayırt etmesinin yanında ürünün kalitesini ve faydalarını temsil etmektedir. Aynı zamanda kullanıcıları tarafından hatırlanmasında büyük bir rol oynamaktadır. Özetle, bir malın bir ürünün ya da hizmetin tanınmasını ve fark edilmesini sağlayan isim, sembol, logo, resim ve terimlere marka adı verilmektedir. Marka kurmak için yapılan faaliyetlerden önce markanın ne anlama geldiğini öğrenmek ve iyi bilmek gerekmektedir. Aksi taktirde izlenilecek bir yol çizme pek mümkün değildir. Bir işi yapabilmek için ilk öncelikle yapılacak olan işin ne olduğuna, nasıl yapıldığına ve yapılırken karşılaşılacak engellerin neler olacağı analiz edilmelidir. Peki marka nasıl kurulur? Öncelikle marka ismi ve prestiji her şeyden önce gelir prensibini kavramak gerekmektedir. Sonrasındaki süreçte marka yaratılırken yayılımcı bir politika izlemek yerine daralma kuralı uygulanması gerekmektedir. Markanın ilgili olduğu sektördeki hedef kitleye hitap eder ve bu kitle üstünde hakimiyet kurar. Bunun aksi bir durumda yani yayılımcı bir politika izlendiğinde her şeyi üreten  ve satan bir marka olmak söz konusu olur. Bu yüzden kullanıcı gözünde kalite kaybına yol açabilir. Daralma kuralı yayılımcı kurala kıyasla %85 daha güçlüdür. Maliyet açısından da daha avantajlıdır. Marka yaratma süreci yolunda bir diğer adım tanıtımdır. Bir marka doğuşu ancak tanıtım ile mümkündür, reklam ile değil. Henüz yeni oluşturulmuş bir markanın reklamdan ziyade tanıtıma ihtiyacı vardır yani marka sahibinin markası hakkında ne dediği değil başkalarının ne söylediği ve başkasının ağzından yayılması daha önemlidir. Bu durum markanın kalitesini de göstermektedir. Sonrasındaki markalaşma süreci reklam kuralı ile devam etmektedir. Artık bir marka sahibi olundu ve bu markanın yaşayabilmesi için reklama ihtiyacı vardır. Yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere markanın kendisini savunabilmesi ve sürekliliğini devam ettirmesi için reklam yapılmalıdır. Ardından kelime kuralı gelmektedir. Marka denilen şey, tüketicinin aklında kalmalı ve karşılığı olan bir terim olmalıdır. Bir kez marka olarak bir kelime ya da sloganın patenti alınıp sahip olunursa rakip firmaların bu kelime ya da sloganı alması veya daha kaba bir tabir ile çalması neredeyse imkansızdır. Marka oluşturmak için gerekli aşamalar da bir diğer kural kalite kuralıdır. Kalite, marka olma yolunda olmazsa olmazıdır. Herkes her şeyi kaliteli kullanmak ister. Kategori kuralı da başka bir kuraldır. İyi bir marka sahip olduğu kategoriyi geliştirmelidir. Örnek vermek gerekirse; bir tekstil markasının kozmetik alanına yayılması yani parfüm, ruj, rimel vb ürünler de üretebilmesidir. Fakat bu marka olmanın temeli daralma kuralından geçmektedir. Markalaşma sürecinin diğer kuralları ise; jenerik, isim, genişleme, amblem ve logo kuralı diye sıralanmaktadır. Ayrıca marka oluşturma maliyeti, her yıl değişen marka tescil ücreti, marka tescil belgesi sureti düzenleme ücreti, marka sicil sureti düzenleme ücreti ve devir-kısım devir işlemi kayıt ücretine göre hesaplanmaktadır.

 

ŞEYMA NUR KARAKAŞ

09.01.2021   14:35