Swot Analizi Nedir

Swot Analizi Nedir

SWOT ANALİZİ NEDİR?

Firmaların kurumsal anlamda işleyiş şekli, sektördeki rekabet ortamındaki güçlülüğü, içerisinde olduğu pazarda konumu ve duruşu gibi firma içinde ve dışında yapılan en etkili ölçme, değerlendirme  ve durum belirleme yöntemlerinden biri olan Swot analizi, bir kuruluşun an itibariyle hangi durumda olduğunu ve doğru yönetilip yönetilmediğini kolaylıkla belirleyen bir unsurdur. Firma içerisinde mevcut duruma ilişik yapılan, güçlü, zayıf yönler, fırsatlar ve firma için oluşacak tehditlerin belirlenmesine dayanan bir analiz yöntemidir. İlk olarak 1960 yılında Stanford Üniversitesi tarafından geliştirilse de günümüzde bir çok kurum ve kuruluş tarafından kullanılmaktadır.

Swot açılımı nedir?

Strength = firmanın üstün değerdeki performansının belirlenmesi

Weakness = firmanın eksik yönlerinin belirlenmesi

Opportunity = firma içi ve dışındaki sahip olduğu fırsatların belirlenmesi

Threat = firma içi ve dışındaki faktörlerin tehditlerinin belirlenmesi

Swot analizi nasıl yapılır? Firmanın strength denilen güçlü yönleri analiz edilir ve belirlenir. Firmanın şuan ki başarısını sağlayan, mevcut duruma etkisi olan durumlar tespit edilir. Bu güçlü yönler genel olarak rakip firmalardan daha çok başarı sağladığı alanlar olarak görülür. Firmanın güçlü yönleri analize katılım sağlamış kişilerin fikirleri doğrultusunda ilerler. Ardından weakness olarak adlandırılan zayıf yönler tespit edilir. Firmanın başarılı olması yolunda karşılaştığı veya karşılaşılabilecek faktörlerin neler olduğu belirlenir. Firmanın yaptığı güncel hatalar göz önünde bulundurularak, bu hatalara nelerin yol açtığı tespit edilir. Daha sonrasında ise opportunity yani fırsatlar bölümüne geçilir. Bu bölümde firmaların karşısına çıkan fırsatları değerlendirememe durumu yani iş körlüğü çok sık rastlanan bir durumdur. Bu gibi durumların engellenmesi adına yapılan analizin bu kısmı oldukça kritiktir. Firma, önüne gelen fırsatları değerlendiremeyip, rakiplerine kaptırırsa söz konusu bu fırsat birer tehdide dönüşebilmektedir. Analizdeki son aşama olan threat, tehditler kısmı ise firmanın önündeki tehditleri içeren kısımdır. Oluşabilecek tehditlerin belirlenmesi ve firmaların bu konuda önlem alması gelecekleri için hayati önem taşımaktadır. Bu tehditlere geniş açıdan bakılmalı, ve çok yönlü olarak belirlenmelidir. Bu tehditlerin kaynağı sadece rakipler değildir. Bazı durumlarda rakip niteliğinde olmayan bir şirket ciddi bir tehdit kaynağı olabilir. Bu yüzden swot analizine genel bir perspektiften bakıldığında neredeyse en önemli kısım tehditler kısmıdır. Bu bölüm üstünde detaylı çalışılması gereken bir bölümdür.  

Swot analizi ne işe yarar? Temel amacı şahsi ve kurumsal olmak herhangi bir konuda karar aşamasında güçlü veya zayıf, avantajlı ya da dezavantajlı konuların genel anlamda bir bütün halinde gözlemlenmesini ve ele alınmasını sağlamaktır. Bir çeşit ayna görevini üstlenmektedir. Swot analizi çalışmasının yapılmasının istenildiği taktirde bu işi profesyonel kişiler tarafından yapılabilmektedir. Daha çok kurumsal swot analizi için bu ekiplerden yardım alınmakla birlikte kişisel swot analizi için de internet üzerinde swot analizi örnek çalışmalarından yararlanılabilir.

ŞEYMA NUR KARAKAŞ

02.01.2021     17:30