Nakit Akışı Neden Önemlidir

Nakit Akışı Neden Önemlidir

Nakit Akışı Neden Önemlidir?

Bir firma ya da şirketin belirli bir zaman diliminde şirketin nakit durumunda meydana gelen azalma ya da artma yönündeki değişimleri nakit akışı oluşmaktadır. İşletmelerin işlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi adına nakit giriş ve çıkışları arasında bir denge kurulması gerekmektedir. Aynı zamanda nakit akışlarının kesintiye uğramaması ve nakit kaynaklarının optimum düzeyde kullanılması gerekmektedir. Nakit akışı nedir? sorusunun cevabı ise yukarıda açıklandığı gibidir. İşletme faaliyetleri, yatırım işlemleri ve finansman işlemler kapsamında nakit giriş ve çıkışlarının yer aldığı ve işletmenin belirli bir periyod itibariyle nakit kaynaklarını tek bir bakışta görmeyi sağlayan grafik bütünlüğüne nakit akışı tablosu denmektedir. Aktif şekilde devam ettirilen işin hacmi büyütülürken doğal olarak nakit ihtiyacı meydana gelmektedir. Şirketin nakit akışının doğru bir şekilde analiz edilmemesi sonucunda nakit yetmezliği, günlük operasyonların aksaması gibi durumlarla karşılaşılabilir. Bunun yanında söz konusu nakit akışı doğru şekilde takip ve analiz edilirse şirket için birçok alanda avantaj ve fırsat oluşmaktadır. İşletme içerisindeki nakdin ve kaynaklarının sağlıklı bir şekilde takip edilmesi adına nakit akışı 3 ayrı alanda incelenir. Bunlardan ilki operasyonel nakit akışıdır. Peki operasyonel nakit nedir? Genel olarak çalışma sermayesi olarak isimlendirilmektedir. Firma içindeki temel faaliyetlerden oluşan nakit akışı olarak tanımlanır. Temele inildiğinde mal ve hizmet satışlarından gelen nakdi ve bu malları temin ederken aktive edilen temel nakit çıkışlarını içermektedir. Nakit akışının takip edilmesinin ikincisi de finansal nakit akışıdır. Finansal nakit akışı nedir? Yatırımcılar, borç verenler, hisse senedi sahipleri ve bankalar gibi şirket dışı kaynaklardan gelen veya onlara ödeme yapılan nakit tutarlarının bulunduğu bölüm olarak tanımlanmaktadır. Nakit akışının takibinin en son bölümü de operasyon nakit akışıdır. Operasyon nakit akışı nedir? Adından da anlaşıldığı üzere operasyon dışı nakit akışı olarak ifade edilir. İşletmenin temel faaliyet ve aktivitelerinin dışında şirket nakdinin elde edilen ve elden çıkarılması durumudur. Özetle nakit akışı bahsi geçen şirketin kasasına giren ya da şirket kasasından çıkan nakde denmektedir. Bir diğer adıyla da nakit sirkülasyonu olarak da bilinmektedir.

Sıfırdan iş kurarken nakit akışını sağlamak iş hayatının en zor eylemlerinden bir tanesidir. Düşünüldüğünde bir şirket sahibinin işi ve işletmeyi kuralı henüz birkaç ay olmuşken, şirket sahibinin sürekli bir şeyler alması gerekir ve yatırım yapması gerekir. Dolayısıyla sürekli bir dışa dönük bir para akışı söz konusudur. Yeni bir şirket olunması nedeniyle hali hazırda oluşmuş bir müşteri kitlesi de yoktur. Böyle bir durumda şirket içi nakit akışı olabilecek en kötü haldedir. Bu yüzden nakit akışı bu durumda çok önemlidir ve hızlıca nakit akışını toparlamaya ihtiyaç vardır. Yapılması gereken şeylerden ilki bir yerlerden kredi bulunmalı, hedeflenen müşteri kitlesine odaklanıp ürün veya hizmet satılmalıdır. Bunun sonucunda elde edilen gelirlerle borçlar kapatılır ve nakit akışı şirket içi ve dışı olmak üzere normale dönmüş olur.

 

ŞEYMA NUR KARAKAŞ

12.01.2021       17:52