Mali Riskler Nelerdir

Mali Riskler Nelerdir

Mali Riskler Nelerdir?

Mali risk nedir? sorusuna cevap aramadan önce mali kelimesinde ki en dikkat çeken kelime olan riskin ne demek olduğunu, ne olduğunu tanımlamak ve bilmek gerekir. Risk, tehlikeli durumların oluşturabileceği zararın olma ihtimallerine karşı belirlenen değerlere denmektedir. Tehlikenin olma ihtimali ve şiddeti riskin derecesini belirlemektedir. Risk nedir? sorusunun cevabı da bu şekilde cevaplanabilir. Şirketlerin mali risklerini göz önünde bulundurarak önceden önlem alabilecek bir sistem oluşturması, şirketlerin minimum seviyede de olsa kontrol noktalarını belirlemiş olmaları gerekmektedir. Bu kontroller belli kişiler tarafından belli periyotlar dahilinde sağlanmaktadır. Şirket içinde akla gelen ve gelmeyen herhangi basit bir konu bile mali risk oluşturabilmektedir. Bunun yanında öz kaynaklar dışında borçlanmaya bağlı kalarak gelirlerdeki değişkenlik veya belirsizlik durumlar için mali risk ifadesi kullanılmaktadır. Ayrıca, daha yüksek oranda borçlanma durumu, daha yüksek mali risk anlamına gelmektedir. Şirket içi risk denince akla gelen ilk risk çeşidi finansal risktir. Finansal risk nedir? Risk, sonucunda olumlu ya da olumsuz reaksiyona sebep olan, beklentiler dahilinde olmayan durumlara denmektedir. Finansal risk ise, bir yatırım veya yatırım teşebbüsünün sonucunda ne olacağını ve ekonomik açıdan yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmeyeceğini ifade etmektedir. Finansal risk kendi arasında 4 gruba ayrılmaktadır. Bunlar kredi riski, likidite risk, piyasa riski ve operasyonel risk finansal risk türleridir.  Tek tek incelemek gerekirse, piyasa riski; işletmelerin faaliyet ve etkinlik gösterdiği piyasa ve pazardan kaynaklı risklere denmektedir. Likidite riski ise; fon riski olarak da bilinen bu risk türü varlık satarken veya fon toplarken karşılaşılan tüm risklerdir. Kredi riski; bir işletmenin veya bir şahsın sözleşme koşullarına göre işlem yapmaması sebebiyle nakit kaybetme olasılığı olan risk türüdür. Operasyonel risk, bir işletmenin günlük, aylık ve yıllık zaman dilimlerindeki karşılaşılabilecek her türlü riski içermektedir. Finansal olan risklerin yanına finansal olmayan riskler de vardır. Peki finansal olmayan riskler nelerdir? Finansal içeriklerden uzak olarak firmanın üretim ya da pazarlama gibi işlemleri şirket içerisinde karşılayabilecekleri riskleri oluşturur. Risk her zaman ve her alanda karşılaşılması çok yüksek bir olgudur. Bunun için önce risk analizi ardından risk yönetimi yapılmalıdır. Risk analizi nasıl yapılır? Analiz yapılmadan önce bu konuda alanında uzman kişiler tarafından ekip oluşturulmalıdır. Risk analizi ise bir işe başlamadan, başlandığında, değişiklik durumunda, iş kazası veya meslek hastalığı durumunda ve düzenli aralıklarla tehlike, risk değerlendirmesi ve çalışması yapılmalıdır. Risk yönetimi nedir? Kurum veya kuruluşların hedeflerine ulaşma yolundaki kesin olmayan durumların ve tehlikelerin belirlenmesi, analizinin yapılması ve oluşabilecek etkilerin değerlendirilmesine denmektedir. Şirketlerin bu tehlikelere karşı uygulanması gereken bazı stratejik planlamaları olmalıdır.

 

ŞEYMA NUR KARAKAŞ

19.01.2021     13:24