İş Zekası Nedir İş Analitiği Nedir

İş Zekası Nedir İş Analitiği Nedir

İş Zekası Nedir? İş Analitiği Nedir?

Orijinal adı business intelligence olan iş zekası, işletmelerin geleceğe yönelik daha doğru ve makul kararlar alabilmesi için geçmiş ve şuan ki mevcut zaman verilerini toplayarak birbirinden farklı yazılımlar yardımıyla bu verilerin anlamlı birer bilgiye dönüşmesini destekleyen veri yönetim süreçlerine denmektedir. Bu açıklama iş zekası ne demek? sorusunun cevabı niteliğindedir. İş analitiği ise uluslararası bilinen adıyla business analytics, tahmine bağlı modelleme ve optimizasyon gibi çözüme odaklı işler ile iş süreçlerini en verimli hale getirerek söz konusu işletme veya firmaların kendi performansını fark etmesini sağlayan iş planlamasıdır. Yine bu açıklama da iş analitiği ne demek? sorusuna bir cevaptır. Birbirinden farklı işlevlere sahip olsalar da bu iki terimin de temel amacı işletmelerin kendi verilerine erişimini arttırarak bütün departmanlar için iyileştirme yapmak ve buna bağlı olarak karlılığını arttırmaktır. Şirketler iş zekası ve iş analitiği uygulamaları yoluyla topladıkları verileri, iş süreçleri konusunda verimliliği arttıran ve büyüme fiilini hızlandıran stratejik kararları belirlemek için kullanılır. Peki iş zekası uygulamaları nelerdir? İş zekası araçları iç ve dış olmak üzere sistemlerden belge, kitap, dergi, resim, sağlık kaydı, e-posta, dosya ve video gibi iş faaliyetlerine ilişik öbür kaynaklar gibi yüksek sayıda yapılandırılmamış veriyi ve bilgiyi toplayıp işleyen uygulamalardır. Bu uygulamaların kullanımından önce bütün iş yönleri teker teker ele alınarak daha fazla elaman ve insan gücüne ihtiyaç duyuluyordu. Bu da daha fazla zaman kaybına yol açmaktaydı. İş zekası programları sayesinde karar alama süreci ciddi ölçüde kısaldı ve daha fazla insan gücüne ihtiyaç duyulduğundan işletme içi maliyetler azalmıştır. Bugün günümüzde bu sistemler teknolojiden eğlenceye, sağlıktan finansa, üretimden komünikasyona kadar nerdeyse her sektörde ve alanda kullanılmaktadır. Her alanda bu kadar çok kullanılması ve tercih edilmesinin sebebi ise, firmaların büyüyen hacmi ve her büyümenin yanında getirdiği karmaşık haldeki veri yapılarıdır. İş zekasının kapsamında neler vardır? Veri madenciliği, süreç yönetim teknikleri olarak da adlandırılan süreç madenciliği, çok boyutlu analiz süreçleri, tahmin ya da kurala bağlı mantık odaklı çözümleme, iş sürecinin farklı performans ölçüm araçları kullanılarak diğer iş süreç taslak ve örnekleri ile karşılaştırmak ve son olarak raporlamadır. Bunun yanında iş zekası 5 adet temel bileşene sahiptir. İş zekası bileşenleri nelerdir? İlk ve yegane görevi olan veri toplama ve depolama, veri ambarı oluşturma, veri modeli oluşturma, veri analizi ve son bileşen olan çıkarılan veri analiz sonuçlarına göre karar almadır. İş zekası avantajları nelerdir? Çok kısa sürede, çok büyük miktarda verilere dayalı, detaylı raporlar oluşturulmasını sağlar. Bu da işletme ve üretimde verimlilik artışını sağlamaktadır. Bunun yanında çok küçük ve gözden kaçan veri ve detayları analiz esnasında gözden geçirir ve atlamadan bir rapor hazırlanmasını sağlar. İş süreçlerinin görünürlüğü artar ve şeffaflık kazandırır. Kıyaslama, tahmin ve modelleme gibi yöntemlerde karmaşıklığı ortadan kalkar ve iş süreçlerini basitleştirir. Verilerin anlaşılabilirliğini sağlar. Teknik veriler, uzman olmayan kişiler tarafından bile hazırlansa iş zekası kolaylıkla analiz eder ve söz konusu işletme için rahatlıkla rapor hazırlanabilir.

 

ŞEYMA NUR KARAKAŞ

29.01.2021        13:28