İşletmelerde Fatura Hakkında bilinmesi Gerekenler

İşletmelerde Fatura Hakkında bilinmesi Gerekenler

İşletmelerde Fatura Hakkında bilinmesi Gerekenler

Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı’nın koyduğu kurallar dahilinde işletmeler, şirketler veya firmalar, sattığı mal veya verdiği hizmet karşılığında, söz konusu işletmenin müşterilerine borç tutarınca ticari vesika düzenler. Bu belgelere fatura adı verilir. Fatura kesmek için farklı yollar izlenebilir. Bunlar muhasebe yazılımları, ERP programları ya da manuel olarak el ile fatura kesimi olarak sıralanabilir. Bir şirket kurulduktan sonra mal satışı da yapıyorsa bu işletmenin fatura kesmesi gerekmektedir. Bunun için bazı konulara hakim olmak gerekmektedir. Faturadaki adresin yanlışlığı, kapalı fatura nedir, fatura düzenlenmesi için gerekli bilgiler gibi konularda bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Öncelikle fatura neden kesilir? Sorunun cevabı verilmelidir ki yukarıda bu sorunun cevabı açık ve net bir şekilde yer almaktadır. Kıymetli ve resmi evraklar arasında yerini alan faturalar, sadece Maliye Bakanlığınca belirli koşullar altında ve bu koşulları sağlayabilen matbaalar tarafından basılmaktadır. Fatura basma yetkisi olan yerler, fatura basma işlemi için imza sirküleri, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, ve yoklama tutanağı ya da katma değer vergisi beyannamesinin tahakkuk fişini ister. İşletmeler belgelendireceği faturanın tasarımını ve temasını, matbaada hazır bulunan formatlardan birini seçerek oluşturabilir. Bunun yanında kurumsal kimlik çalışması bulunan işletmeler özel olarak tasarlattığı temaları da kullanabilmektedir. Tahsilatları hızlandırmak adına ödeme yapılmasını istenen banka hesap numaraları matbaalara iletilmelidir. Peki faturada bulunması gereken bilgiler nelerdir? Firmanın tam unvanı, firma logosu, firma iletişim ve adres bilgileri, ticaret sicil numarası, banka bilgileri, vergi ve mersis numarası fatura üzerinde bulunması gereken bilgilerdir. Ayrıca, müşteri unvanı, adresi, vergi dairesi ve numarası gibi bilgilerin bulunacağı faturada Maliye Bakanlığına ait mühür, fatura tarihi, fatura seri no, satılan malın ya da hizmetin türü ve KDV tutarının bilgileri de bulunmaktadır. Bu bilgiler kesinlikle fatura kesmek için gerekli bilgiler arasında yer almaktadır. Faturayı kesen ya da düzenleyen kişi bu bilgilerden herhangi birini asla es geçmemelidir. Faturaların, mal teslimi veya hizmetin verilmesini takip eden 7 normal gün içerisinde kesilmesi gerekmektedir. Kesilen faturanın, fatura sahibine ulaşma süresi de 7 gündür ve itiraz süresi de faturanın ulaşması durumundan sonraki 7 gündür. İtirazı söz konusu olan faturalar, itirazı belirtilen bir belge ya da dokümanla iadeli taahhütlü ya da noter aracılığla gönderilebilir. Bütün bu bilgi ve prosedürler fatura keserken nelere dikkat edilmeli sorusuna bir cevap niteliğindedir. Bahsedilmesi gereken diğer bir konuysa fatura çeşitleridir. En çok kullanılan fatura çeşitlerinden olan açık ve kapalı faturalardır. Açık fatura, vadeli satışı yapılan ürün için düzenlenen ve kaşe ile imzanın fatura üzerinde üst tarafta bulunduğu faturalara denmektedir. Kapalı fatura ise ödemenin peşin bir şekilde alındığı ve kaşe ile imzanın fatura üzerinde alt tarafta bulunduğu faturalar denmektedir. Söz konu faturaların açık veya kapalı olması durumu vergi kanunlarına göre önemsizdir. Açık ve kapalı fatura farkı da bu şekildedir. Ayrıca şekil olarak normal bir fatura arasında bir fark olmayan naylon fatura için herhangi bir mal ve hizmet satışı söz konusu değildir. Stoklarını bitirmek isteyen veya çok düşük görünen hasılatı arttırmak adına kesilen faturalara naylon fatura denmektedir.

 

ŞEYMA NUR KARAKAŞ

05.02.2021      21:00