Gelir Tablosu Nedir

Gelir Tablosu Nedir

Gelir Tablosu Nedir?

İşletmelerin muhasebe kısımları için büyük önem taşıyan ve şirketin genel görünümünü görmek için tutulan hesap ve saklanan evraklar işletme için büyük önem taşımaktadır. Yapılan ticari işlemler ve hesaplamalar sonunda şirketin faaliyet sonucu görmek ve değerlendirmek, geliri üzerinden ne kadarlık bir vergi ödeneği çıkacağını hesaplayabilmek için gelir tablosu oluşturarak şirketin kar veya zarar tutarını hesaplamak gerekmektedir. Gelir tablosu, işletme, firma veya şirketin belirli bir zaman zarfındaki gelir ve giderlerinin gösterildiği tabloya denmektedir. Bu tablolar işletmenin hangi zaman zarfında ne kadar kar ve zarar ettiğini net bir şekilde görmek için kullanılır. Böylelikle gelir tablosu denince akla ilk gelen terimler arasında olan özet gelir tablosu nedir? Sorusunun cevabı da verilmektedir.  Gelir gider hesabı ve kar zarar hesabı da bu tablo için kullanılan diğer isimler arasındadır. Hesap tipi gelir tablosu ve rapor tipi gelir tablosu olmak üzere ikiye ayrılır. Gelir tablosu nasıl hazırlanır? Gelir tablosunun düzenlenmesinde asıl faaliyetlerden sağlanan gelir ve devamlılık gösteren diğer olağan faaliyetlerden sağlanan gelir ayrı gösterilmektedir. Bunun yanında devamlılık göstermeyen olağandışı gelirler de ayrı gösterilmektedir. Şirketin yıl içerisinde kazandığı gelirler; 6 ile başlayan gelir hesaplamalarının alacağına, 7 ile başlayan gider hesaplamalarının borcuna yazılmaktadır. Gelir tablosunun düzenlenmesi için; dönem sonu envanter işlemlerinin hesaplamalarına, satılan ürünlerin maliyet kaydının yapılmasına, gider hesaplarına ihtiyaç vardır. Gelir tablosu hesapları, yapılan hesaplamalar sonucunda yansıtma hesaplama tekniği kullanılarak 6 ile başlayan gelir tablosuna ilişik gider hesapları aktarılır ve tablo kapatılır. Gelir tablosunun hazırlanmasındaki iki farklı tablo çeşidinden olan hesap tipi gelir tablosu nedir? T şeklindeki çizelgelere denmektedir. Sol tarafta gelir kalemleri yer alırken sağ tarafta gider kalemleri bulunmaktadır. Söz konusu tablodaki eşitliği sağlayabilmek adına dönem net karı tablonun sol tarafına en sondaki kalem olarak belirtilirken, dönem zararı tablonun sağ tarafının en sondaki kalemi olarak belirtilir. Gelir tablosu belli başlı bazı ilkelere sahiptir. Gelir tablosu ilkelerinin amacı; satışların, satışlar maliyetinin, gelirlerin, kar ve zarara ait satışların, giderlerin ve belli zamanlara ait işletme faaliyeti sonuçlarının analiz edilmiş, sınıflandırılmış ve gerçeğe en uygun şekilde gösterilmesini sağlamaktır. Gelir tablosu düzenlenmesinde mali tabloların ilkeleri esas alınır. Bunun dışında gelir tablosu ve bilanço kavramları sıklıkla karıştırılan bir konudur. Gelir tablosu ve bilanço tablosu arasında benzerlikler olsa da ikisi içinde aynı şeydir denmesi kesinlikle yanlış bir olgudur. Gelir tablosunun tanımı ve nasıl işlendiği yukarıda anlatılmaktadır. Peki bilanço nedir? Bir şirketin dönemsel faaliyetleri sonucunda, o dönem sonunda hazırlanan ve yayımlanan bir tablodur. Şirketin o döneme ait karı ve zararı bu tablodan anlaşılmaktadır. Gelir tablosu ile arasındaki fark ise; bilanço çıkarıldığı döneme ait son günlerdeki varlık, kar ve zarar ve borçları gösterirken, gelir tablosu çıkarıldığı dönem boyunca olan gelir ve giderleri göstermektedir. Şirketlerin yıl sonu finansal tablolarını bilanço ve gelir tabloları oluşturmaktadır.

 

ŞEYMA NUR KARAKAŞ

09.01.2021  23:40