Firmanı Ekle

Tedarik Zinciri Nedir

  • 25.01.2021
  • 0

Tedarik Zinciri Nedir?

Tedarik zinciri e- ticarette, ürünün başlangıç noktasından yani üretimden, tüketiciye kadar ki süreci kapsamaktadır. Bu aşamanın iyi bir şekilde planlanması gerekmektedir. Tedarik zincirini yönetimini doğru yapmak, üretimde maliyeti düşürür bu da söz konusu işletmeye uzun vadede önemli bir kazanç sağlamaktadır. Bir ürünün üreticiden, toptancıya, dağıtıcıya, perakendeciye ve en son olarak tüketiciye ulaşılmasını sağlayan ve kapsayan bu sürecin tamamına tedarik zinciri denmektedir. Aynı zamanda bir ürünün satış sürecini, stok yönetimini, malzeme ve anamal teminini, dağıtım aşaması ve müşteri hizmetleri gibi farklı iş kolunu da kapsadığı için en iyi şekilde tamamlanması gereken sürece de tedarik süreci denir. Önemlilik derecesi işletmeden işletmeye değişse de bilinen o ki tedarik zinciri yönetimi, bir şirketin en can alıcı noktalarından bir tanesidir. Bu kavrama hakim olmak adına bu uygulamanın ne olduğunu iyi anlamak gerekmektedir. Tedarik zinciri yönetimi nedir? Tedarik zinciri kısaca bir ürünün üreticiden tüketiciye kadar olan aşamaları ifade etmektedir. Tedarik zinciri yönetimi ise; bu aşamalar ve süreçler boyunca meydana gelen malzeme ve bilgi akışına ilişik bütün yönetimsel görevleri tanımlamaktadır. Şirketlerin verimliliği, karlılığı ve müşteri memnuniyeti adına hayati öneme sahip olmaktadır. Tedarik zinciri yönetiminin yararları nelerdir? Zamanında ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilen teslimatlar, müşteri sadakatini ve memnuniyetini arttırır. Planlı ve düzgün işleyen bir tedarik zinciri yönetimi, maliyeti düşüren bir etki yaratmaktadır. Kaynakların, anamalların ve hammaddenin doğru ve makul kullanılmasını sağlayarak verimliliğini arttırır. Üretimde aksaklık olmasını engeller. Pazarda meydana gelen ve öngörülemeyen talep oluşumlarına hızlı ve kolay bir yoldan yanıt vermek olanağı sunmaktadır. Her iş ve işlemde olduğu gibi belirli aşamalara tabiidir. Tedarik zincirinin aşamaları nelerdir? İlk aşama sipariş yönetimidir. Siparişlerin zamanında ve herhangi bir problem çıkmadan teslim edilebilmesi adına, işletme faaliyetlerinin organizasyonunun sağlanması aşamasıdır. Sonraki aşaması ile üretim planlamasıdır. Alınan siparişe göre ve gelecek olan siparişler doğrultusunda, üretim süreçlerinin planlanmasıdır. Satın alma aşaması ise; üretim için kullanılacak olan bütün mal ve hizmetlerin herhangi bir problem çıkmadan sorunsuz ve hızlı bir şekilde temin edilmesidir. Ardında tedarik zinciri süreçlerinde üretim aşaması gelmektedir. Satın alınan hammaddelerin planlama aşamasından sonra üretime girmesidir. Stok ve depo yönetimi aşamaları da planlama sürecinden sonra üretilecek olan ürünün stoklanması ve depolanması durumudur. Son aşama olarak üretimi gerçekleşmiş ve tüketiciye ulaşmak için depodan ayrılan malların dağılması aşaması ise nakliyedir. Şirketler için hayati önem taşıyan tedarik zincirinin amacı nedir? Farklı temek amaçları olan tedarik zincir yönetimi, lojistik süreçlerin düzenlenmesi, tüm tedarik sürecinin iyileştirilmesi, satın alımda rekabetin artması, talep ve tedarikin dengede tutulması gibi amaçlar barındırır. Hali hazırda işleyen bir tedarik zincirine sahip olan bir işletme aynı zamanda bu mevcut işleyişi geliştirmelidir. Geliştirme sürecinde dikkate alınması gereken 6 tane unsur bulunmaktadır. Bunlardan ilki, işletmenin tesis sayısıdır. İkincisi, stok çeşitliliği ve miktarıdır. Üç ise; lojistik bölümüdür. Nakliye hızı, kapasitesi ve maliyeti gibi konuları inceler ve geliştirir. Dördüncüsü, kullanılan teknoloji unsurları ve elemanlarıdır. Beşincisi, tedariktir. Tedarikçi ve ürün seçimi, satın alma miktarı, fiyat pazarlığı gibi konuları geliştirmektir. Son olarak da fiyatlandırma gelmektedir. Maliyet ve değer bazlı fiyat, kar oranı gibi konuları geliştirmektedir. Sayılan bu unsurlar daimi olarak takibi sağlanmalı ve gerekli olan durumlarda iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak bu yazıda tedarik zinciri tanımı ve tedarik zinciri ne demek? sorularının cevabı verilmiştir.

 

ŞEYMA NUR KARAKAŞ

25.01.2021      17:54