Doğa İnsan İlişkisi

Doğa İnsan İlişkisi

       Doğa ve insan ilişkisinde daima hayat boyunca içli dışlı olmasıdır. Doğaya muhtaç olduğumuz her an da doğaya asla zarar vermememiz gerektiğini bilmeliyiz. İnsan dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren doğayla tanışmış olur. İnsanoğu yaşadığı süre boyunca doğayı değiştirmekte bir yandan mücadele eder bir yandan onun bize sağladığı faydalardan yararlanırız. Eski çağlarda teknolojinin gelişmemesi ile insanlardan bir çok şeylerini doğadan almaktadırlar örneğin taşlar, ağaçları vs kullanarak kendilerini yaşam sürdürmek adına barınak ve aletler yapmıştırlar. doğanın insan olan ilişkisi en eski çağlardan itibaren olmuştur.  Zamanla teknoloji geliştikçe doğadan pek bir şey almayıp artık teknolojiden yararlanır hale geldik. Sanayi durumu geliştikçe doğaya zarar artmış ve zararlı maddeler ormanlara havaya, canlılara aşırı derecede olumsuz yönde etkilemektedir. doğa ve insan ilişkisinde zarar verici taraf malesef insan olmaktadır. doğa, insanlar, hayvanlar bunlar hep birbiri içinde etkileşim halindedir, bunları ayı ayrı ele almak olmaz. doğa yok olursa insan da yok olur, çünkü insan yaşaması için doğaya ve hayvanlara muhtaç olur. ağaçların yeşilliklerinde orman alanlarda temiz hava temiz bir nefes çekmek için korumalı, zarar vermemeliyiz, hayvanlar olmasa beslenemeyiz bunun için doğa olmazsa geçinemeyiz ama malesef ki görüyoruz insanın olumsuz etkisi dolayı tabiatımız üzücü bir hale geliyor. 
İnsanlar yaşadığı ortamları, yaşamlarının daha kolay olması için yaptığı birtakım yanlışlar yüzünden doğa da çok sorun ortaya çıkabiliyor. Hava kirliliği, su kirliliği, küresel ısınma vb birtakım sorunların ortaya çıkıyor. 
Günümüz insanı olarak dışarıya baktığımızda ağaçlardan yeşilliklerden çok beton yığınları görürüz, temiz bir nefes almamızı sağlayan hiçbir şeyin olmağını görmek çok acı verici, doğaya hasret olarak yaşıyoruz. Günümüz çocuklar tertemiz halıların üzerinde ve görkemli bir dekor edilmiş evlerde yaşamlarını sürdürmektedir. Bütün çocuklar enerjilerini atamadıkları bu çağda türlü türlü teknolojik aletlerle ilişkisi olup doğayla ilişkisi olmayan çocuklar görmekteyiz. Daha temiz ve herşeyi doğal olmuş bir ortamda yaşamaktansa insanlara teknolojik alan daha cazip gelmektedir. Oysa yaşamımızı sürdürmek teknoloji ile olmaz doğanın korunması ile olur hayvanların korunması ile olur. 
Unutmayın ki doğanın bize fayda sağlamasını istiyorsak daha doğal bir yaşam olarak çevreye, hayvanlara zarar vermememiz gerektiğinin bilincinde olup öyle yaşarsak temiz bir gelecek sizi bekliyor olacaktır.