ESBİS Hakkında Detaylı Bilgiler

ESBİS Hakkında Detaylı Bilgiler

         Esbis nedir? 5362 esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları kanununa göre 21.06.2005 tarihine bakacak olursak ve o tarihte yürürlüğe girmiş olan türkiye genelinde de esnaf ve sanatkarlar sicil belgelerini esnaf ve sanatkarlar bilgi sistemi dediğimiz yani kısaltılmışı olan esbis üzerinden tutulmaya başlanmıştır. Esnaf ve sanatkarlar da sicil bilgilerini buraya bakıp bilgi edinebilmektedirler. Esbis, esnaf ve sanatkarların ihtiyacı olan her türlü iş veya işlemlerin, elektronik ortamlarda esbis.gtb.gov.tr adresinden giriş yaparak online bir şekilde ve bunun da yanı sıra mikro ve makroekonomi sorgulamalar yaparak, ve raporlarla da türkiyenin geleceğine bir ışık tutmayı sağlamaktadırlar. Yukarı da bahsettiğimiz üzere 2005 yılında faaliyet başlandıkta sonra artık bu güne kadar devam edilmektedir. Peki e-esnaf veritabanı kaydı nasıl yapılır? güncel olan verilere bakacak olursak, Esnaf ve sanatkarların bağlı oldukları odalara kayıt işlemlerini yapabilmek için, gerekli olan birtakım belgeler bulunmaktadır. Bu belgeler, vergi levhaları, kimlik fotokopileri ve birtakım gerekli olan belgeleri de azaltılarak bu bilgilere de artık esbis üzerinden ulaşabilmeleri mümkündür. Esnaf ve sanatkarların  gerekli olan evraklarını ve bilgilerini esbis üzerinden elektronik aletlerle bu bilgilere ulaşabilmeniz mümkündür. Esnafların ticari olan hayatlarını sürdürebilmeleri için, esnaf ve sanatkarlar veya da ticaret odalarına dilekçe ile kayıt olmaları mümkündür. Esnafların kayıtları da esnaf bilgi sistemlerinde bulunduğu üzere sicil kayıtları da, sicil tasdiknameleri de tüm bilgileri bu sistemde bulabilirsiniz. Esbis sicil kaydı nereden alınır? esnaf ve sanatkarların bilgileri elektronik bir alet yardımları ile ulaşabilmeniz mümkün olup ve bunun yanı sıra esbis bilgi sistemlerine kayıt olmanız da gereklidir. Esbis üzerinden de esnaflar, yeni bir kayıt oluşturabilirler ve tescil, tadil, yani adre değişiklikleri gibi, bunun yanında kayıt silinmesi, gibi işlemleri de bakanlık tarafından e-esnaf sanatkar veri tabanları üzerlerinden gerçekleştirebilirler. Esbis 81 ilde kurulu olan ve esnafların işyerler, tescil işlemleri, adres farklılıkları gibi değişiklerde bulunmak isteyenler vs birtakım işleri elektronik aletlerle bu işlemleri yapabilmektedirler. Peki esbis kimler kullanmaktadır? esbis kullanıcıları ilk olarak başta esnaf ve sanatkar mesleği ile ilişkili olması gerekir, esnaf odaları, esnaf birlikleri ve esnaf federasyonları ve sicil müdürlükleri kullanmaktadır. Esnaf ve sanatkarlarda esbis web sitelerine girere e devler şifreleri ile esbis sitesine giriş yaparak, bağlı oldukları meslek kuruluşları genel kurallarına bakarak ve dikkat ederek, kullanmaları mümkündür. Esbis yardımları ile esnafların ve sanatkarların tüm sicil kayıt işlemleri ve mevcut olan sicillere kayıt olmasına karşılık birtakım bilgilerinde düzenlemesini ve bunun yanı sıra ticareti terk eden esnafların da sicillerinin kapatılması gibi işlemleri de elektronik aletler yardımı ile kısa süre içerisinde yapılabilmektedir. Esbis sicil kayıt sorgulama nasıl yapılır? esnaf ve sanatkarların sicillerini sorgulanması için esnaf ve sanatkarlar sicil gazetesi esbis üzerlerinden yayınlanmaktadır. Esbis sayesinde de tescil işlemlerinde gerekli olan ve istenilen evraklar artık gerek kalmıyor. Esnaf ve sanatkarların esbis sitesine kolaylıkla e-devlet şifreleri tarafından kendi sicil bilgilerini ve bağlı oldukları meslek kuruluşların bilgilerine de kolay bir şekilde erişim sağlanmaktadır. Aynı zamanda yaptıkları ödemeler, mevcut olan borç durumlarını da esbis adresi üzerinden de takip edebilirler. Böylelikle sicil kayıt sorgulama işlemlerinizi de esbis üzerinden ulaşabilirsiniz. Esnaf sicil kaydı ne kadar? yukarı da bir çok yerde adını geçirdiğimiz esnaf sicil kaydını alabilmek için gerekli bir takım ücretleri ödemeniz gerekecektir. Esnaf odalarına kayıt ücretleri 2020 yılı veri tablosuna bakacak olursak brüt asgari ücretlerin yarısından fazla olmadan, 2020 yılında brüt asgar ücret ortalama olarak 1943 tl olarak belirlenmiş olup asgari ücretlerin onda birinden az, yarısından da fazla olmadan bu yıl da sicil ve kayıt işlemleri ücretleri maksimum 295 tl olduğu söylenilmektedir.

28.12.2020   18:05

Hatice Kübra LEVENT