Proje Yönetimi ve Planlama Süreçleri

Proje Yönetimi ve Planlama Süreçleri

Proje Yönetimi ve Planlama Süreçleri

Yapılacak en genel tanımıyla proje, bir ürün ya da hizmetin ortaya çıkarılması ve sunulması için kullanılan faaliyetler bütünlüğüne denmektedir. Proje nedir? sorusunun cevabı hemen hemen bu şekildedir. Belli bir amaca ve sonuca sahip olması, bir kerelik yani geçici bir olgu olması ve bunun yanında esneklik payıyla birlikte hem başlangıç hem de bitiş noktasının olması projelerin ene temel özellikleri arasındadır. Projelendirme yaparken süreç ve yönetimi oldukça önemlidir. Proje yönetimi nedir? Daha çok bilinen plaza dilindeki isimleriyle timeline ya da Schedule sadece zaman çizelgeleme durumundan oluşmamaktadır. Teknolojinin de gelişmesi ile birlikte zaman planlama adına piyasada binlerce bilgisayar yazılımı vardır. Ne kadar iş kolaylaştırdığı düşünülse de bu yazılım programlarını tam anlamıyla bilmedikten sonra proje yönetimi tam anlamıyla yapılmış olmamaktadır. Önemli olan çok yönlü, çok pahalı veya çok opsiyonlu bir programı kullanmak değil, önemli olan proje yönetimi kavramının sunduğu metodlar ile birlikte bu yazılım programlarının kullanılabilmesidir. Performans, maliyet ve zaman hedeflerine varabilmek için mevcut kaynakları en verimli ve sağlıklı bir biçimde programlama ve proje aktivitelerini kontrol etme sürecine proje yönetimi denmektedir. Proje planlama, projenin temellerini oluşturmaktadır. Projenin ilk aşamasından sonra gelen planlama sürecinde yatırım, fayda-zarar tablosu, risk planları ve mali giderler gibi etmenleri içermektedir. Gelen teklifler doğrultusunda uzmanlar tarafından değerlendirmesi yapılır. Analizler sonucunda eldeki mevcut kaynakların değerlendirilmesiyle proje planlama süreci başlar. Kaynakların nasıl ve ne şekilde kullanılacağı zaman planı gibi aşamalarda belirlenmektedir. Proje zaman planı belli başlı bazı kriterleri kapsamaktadır. Kullanılacak kaynaklar, riskler, önlemler, kontrol yöntemleri ve ölçüm kriterler proje planlarken göz önünde bulundurulması gereken unsurlardır. Peki bu aşamadaki yani proje süreçleri nelerdir? Genel olarak 5 aşama grubundan oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla; başlatma, planlama, yürütme, izleme ve kontrol şeklindedir. Başlanmış veya devam eden projelerin işleyişinin planlanma sürecini de göz önünde bulundurularak test ve analiz edildiği aşamaya proje kontrolü denir. Test ve kontroller proje planında belirlenen noktalarda yapılmalı ve planda belirlenmiş ölçümler baz alınmalıdır. Bu aşamada projenin elemanları süre, maliye ve performans değişkenleri açısından değerlendirilir. Özetle proje kontrol süreci, yapılan işlerin ilerleme sürecinin takibi niteliğindedir. Proje kontrolünde raporlama büyük önem taşımaktadır. Bu kontrollerin verimli ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için projenin yürütüldüğü zaman içerisinde belirli periyodlarla bitirilen veya hali hazırda hala devam eden işlemlerin süreleri, bitirilme oranları, maliyet olarak raporlama yapılır. söz konusu bu raporlar günlük, haftalık, aylık şeklinde olabilir. Bu çalışma projelendirme aşamasında bir düzen ve kolaylık sağlamasının yanı sıra ileride oluşabilecek sorunlara erkenden müdahale etmek amacı doğrultusundadır. Proje uygulamaya geçmeden veya uygulamadayken; işler büyük ve karmaşık bir hal aldığında, iş birden fazla faaliyetin koordinasyonunu gerektiriyorsa ve belirli zaman ve maliyet sınırlaması söz konusu ise proje yönetimine ihtiyaç duyulmaktadır.

 

ŞEYMA NUR KARAKAŞ

20.01.2021     12:08