İşletmelerde Zaman Yönetiminin Önemi

İşletmelerde Zaman Yönetiminin Önemi

İşletmelerde Zaman Yönetiminin Önemi

Zaman nedir? Zaman yerine konması mümkün olmayan, geri döndürülmesi imkansız, yenilenemez, depolanamaz ve satın alınamaz bir kaynak olarak tanımlanır. Zaman yalnızca tüketilir. Yeryüzünde geçmişten bugüne kadar insanoğlunun eşit olarak sahip olduğu tek şey zamandır. Bugün çağımızda neredeyse her toplumdaki bireyin yaşadığı zorun zaman yetersizliğidir. Özellikle de profesyonel bir yaşam tarzı içerisinde olan insanlar sınırlı vakit içinde birçok iş, etkinlik ve aktivite yapmak zorundadır. Kısıtlı bir vakit içerisinde kişilerin belirlenen işve eylemleri yapamaması durumu sonucunda bireyler zamanı değerlendirme üstüne kafa yormuşlardır. Bunun sonucunda zaman yönetimi kavramı ortaya çıkmıştır. Zaman yönetimi nedir? Sorumlulukların ve görevlerin yerine getirilmesine yönelik olarak yapılan aktivitelerin planlanması, denetlenmesi ve uygulanması süreçlerinden oluşan sürekli olan bir döngüdür. Vakti olabildiğince etkin bir şekilde kullanabilme ve denetleme şekline denmektedir. Gerek iş hayatında gerekse kişinin kendi özel hayatında zaman yönetimini uygulamak her açıdan yarar sağlamaktadır. Şirketlerde zaman yönetimi uygulanmaması sonucunda verimliliği ciddi manada düşürmektedir. Bunun için şirket ve şirket içi çalışanların zaman yönetimine olabildiğince önem vermeleri gerekmektedir. Şirketlerde etkili zaman yönetimi için birtakım yaptırımlar uygulanmaktadır. Bunlardan bir tanesi işletme içi iç disiplindir. Zaman yönetimi denince akla ilk gelenler arasında bulunan iç disiplin, kişiyi daha iyiye ve daha doğruya iter ve başarı yolunda daha net bir rota oluşmasını sağlar. Kişinin yaptığı iş ve yapması gereken işler arasında dağlar kadar fark oluyorsa, genel olarak kişi ‘’yumurta kapıya dayanınca’’ ifadesini benimsemiştir. Kişi rahatına düşkün ve olması gerekenden daha rahat ise iç disiplinin geliştirilmesi gerekmektedir. İç disiplin nedir? sorusun cevabı niteliğinde olan bu tanım, genel olarak yapması gerekeni zamanında yapan ve zaman yönetimi güçlü insanlar tarafından uygulanır. Diğer bir deyişle iç disiplin, anlık olarak duygusal ne hissettiğiniz değil, mantık çerçevesinde düşünülene göre hareket etmektir. Peki zaman yönetimi neden gereklidir? Daha az enerji ile daha fazla iş yapılmasını sağlar. Zaman yönetiminin sağlanmadığı dönemlerde birden çok işe odaklanılabilir. Kişi dikkat dağıtıcı unsurlara takılabilir. Bunun olmaması için zaman yönetim planının iyi ve makul şekilde planlanması ve uygulanması gerekir. Zaman yönetimi uygulandığında daha iyi ve net kararlar alınır. Öğrenmek ve öğrenilen şeyleri uygulamak adına daha fazla vakit kazanılır. Stres seviyesini azaltır. Disiplinli olunmasını sağlar. Zaman yönetimi nasıl yapılır? Bu konuda kişi kendini sürekli geliştirmelidir. Öncelikle yapılacak olan işler önem derecesine göre sınıflandırılmalıdır. Önemi yüksek olan işlere öncelik verilmelidir. Aksi taktirde aynı anda birden fazla işe odaklanılmak istenecek ve bu da vakit kaybına yol açacaktır. İkinci sırada ise program ve plan yapmak yer almaktadır. İşler öncelik sırasına göre sınıflandırıldıktan sonra bir plan dahilinde plan ve program listelenmelidir. Ardından hedef belirlenmelidir. Kişi kendine hedef koymalı ve gerçekleştirmek için çaba sarf edilebilir ve odaklanılabilir. Son olarak bütün bunları gerçekleştirmeye çalışırken kesinlikle kaçınılması geren bir şey varsa o da multitasking yapmaktır. Aynı anda birden çok iş yapmaya çalışmak anlamına gelen bu kavram, zaman yönetimi konseptine tamamen ters kalan bir terimdir.

 

ŞEYMA NUR KARAKAŞ

04.02.2021       18:06