Ticaret Odası Nedir Ne İş Yapar

Ticaret Odası Nedir Ne İş Yapar

     Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı kuruluşlardan bir tanesi olan Ticaret Odası nedir? Bir iş ağı biçimi ve lokal bir işletme organizasyonu ve kayıtlı olan işletmelere ait sicillerin tutulduğu kuruluştur. Türkiye sınırları içerisindeki her şehir ve kasabalardaki iş insanı ve küçük büyük fark etmeden işletme sahipleri, kendi iş sektörleri adına savunma yapmak ve örgütlenmek için bu yerel toplulukları oluşturmaktadır. Ticaret Odası ne iş yapar? Topluluğa mensup meslek sahibi kişilerin çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi, mesleki ahlak ve dayanışmanın gözetilmesi ve piyasadaki durumlar göz önüne alınarak üyeliği bulunan işletmelerin dilek ve ihtiyaçlarını devlet kurum ve kuruluşlarına iletmek ve buna benzer işlemleri gerçekleştirmek gibi amaçlara hizmet etmektedir. Önceleri sadece ticaret odası olarak kurulmuş, sonrasında sanayinin gelişmesiyle her iki kesimi temsil edecek olan ''ticaret ve sanayi odası'' ismini almıştır. En çok merak edilen sorulardan bir tanesi olan Ticaret odası devletin mi? sorusudur. Söz konusu olan kuruluş, Ticaret ve Sanayi Odaları, 5174 sayılı kanunun 4. maddesi tüzel kimliğe sahip kamu kurumu niteliği taşıyan meslek kuruluşlarıdır. Bu yasa dahilinde sorulan Ticaret Odası çalışanları devlet memuru mu sorusunun da cevabı direkt olarak verilmiş olur. Ayrıca, Odalar; üyelerinin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel çıkarlara uygun olarak gelişip büyümesini sağlamak, üyelerinin birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde güveni sağlamak gibi amaçlara hizmet etmektedir. Her odanın olduğu gibi Ticaret ve sanayi odasının da organları bulunmaktadır. Bu organlar yaptıkları işe göre 4 ayrı bölüme ayrılır. Meslek komiteleri, Meclis, Yönetim kurulu ve disiplin kurulu olmak üzere ayrılmaktadır. Bahsedilen meclis, 4 yılda bir yapılan oylama sonucunda odada ki meslek grupları tarafından belirlenmektedir. Ticaret odasına kimler üye olabilir? Ticaret sicilinde kaydı bulunan ve kanuna göre sanayici sıfatına sahip tüm gerçek ve tüzele ilişkin kişilerle şubeleri, fabrikaları, şirketleri veya dükkanları, ikamet ettikleri yerin bu kanun maddeleri gereğince üye olacakları odalarına kaydolmaları zorunludur. Peki ticaret siciline nasıl kayıt olunur? Bulunulan şehirdeki Ticaret odasına başvuru esnasında kayıt yapacak kişinin yanında şirketin ana sözleşmesi gibi gerekli belgelerinin hepsi bulunmalıdır. Bu belgelerin tamamı Ticaret ve Sanayi odası resmi internet sitesinde bulunabilir. Bunu yanında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından çıkarılan Ticaret sicil gazetesi denen günlük bir gazete çıkarılmaktadır. Peki ticaret sicil gazetesi nedir? Bu gazetede aktif olarak kanunlara ilişkili ilanlar, resmi kişiler tarafından verilen ilanlar, mahkeme kararları ve iflas memurları tarafından hazırlanan kararlar paylaşılmaktadır. Şirketler arasındaki ortaklıklar, firma yetkilileri, müdürleri, adres değişiklikleri bu gazete yoluyla duyurulur. 
ŞEYMA NUR KARAKAŞ 
26.12.2020   19:24