Kriz Nedir Nasıl Yönetilir

Kriz Nedir Nasıl Yönetilir

Kriz Nedir? Nasıl Yönetilir?

Türkçemize İngilizceden geçiş yapan kriz sözcüğünün aslı crisis kelimesidir. Kelime anlamı olarak birçok insanı olumsuz etkileyen sıkıntıya, güçlüğe ve hatta bazı durumlarda ölüme bile sebep olabilecek ciddi ve tehlikeli durumlar olarak ifade edilir. Genel olarak ülkelerde ki ekonomik dalgalanmalar ve şirketlerdeki mali sıkıntılar sonucunda adı geçen kriz belirtilerinin çoğunlukla ortaya çıkmaya başladığı ve krizin fark edilmeye henüz başladığı döneme kriz öncesi dönem denemektedir. Yaşanacak krizin ilk aşaması olan ve kriz uyarılarının algılanma ve hareketsizlik sürecinde, kurumun ya da işletmenin geleceğe dair amaçlarını ve varlığı tehdit eden durumlara ilişik sinyaller ortaya çıkmaktadır. Şirketlerin ve ülkelerin ticari ilişkilerinde sorunlar ve çatlaklar oluşmaya başlar. Bunun yanında söz konusu bu kurumların bilgi alma sistemleri, kriz başlangıçlarını görememekle ile birlikte kurum yönetimine iletememektedir. Bu yüzden krize yönelik bir yol haritası çizilememektedir. Bu dönemden sonra kaçınılmaz bir son olan kriz dönemi gelmektedir. Bu dönem kriz baş göstermiş ve sonlandırılması için çaba sarf edilen dönemdir. Bu seviyede kriz öncesi dönemde yaklaşan kriz fark edilemediğinden kurum kriz dönemine girmiş ve kurum ve ülkelerde yetkinin merkezileşmesi, korku, panik ve karar sürecinin sallantıya girmesi gibi durumlar gerçekleşir. Kriz yönetimi bu döneminde yapılabilecek en makul şeydir. Kriz yönetimi nedir? Krize sebep olan olayların önlenmesi, ortadan kaldırılmasını ya da ülke menfaatleri yönünde minimum zararla atlatılmasını sağlamak maksadıyla gerekli hazırlık ve faaliyetlerin yönlendirilmesi durumuna denir. Peki kriz yönetimi nasıl yapılır? Sırasıyla söylenecek olursa; ilk olarak bir kriz ekibi oluşturulmalıdır. Bu ekiple birlikte kriz benimsenmeli ve tanınmalıdır. Muhtemelen işler yolunda gitmediği içi bazı pürüzlü müşteriler çıkacaktır, bu ekip ile birlikte bu tip öfkeli müşterilere cevap verilmeli ve yatıştırılmalıdır aksi taktirde müşteriler ve sektördeki diğer firmalar krizin altın kalkılamayacağına inanırlar. Sonrasında çözüm odaklı olunmalı ve önceki krizler gözden geçirilip raporlanmalıdır. Ardından kriz ilanını ve bu kriz ile en iyi şekilde başa çıkılacağına dair bir ilanı internet sitesi veya sosyal medyadan duyurulmalıdır. Kriz yönetimi aşamaları bu şekildedir. Kriz her durumda ve her yerde tehlikeli ve başa çıkılması zor bir durumdur. Ülke krizlerinde daha farklı yollar izlenebilir bunun sebebi araya siyasi ve diplomatik ilişkilerin girmesinden kaynaklanabilmektedir. Fakat işyerinde kriz yönetimi yukarıda belirtildiği gibi yapılabilir. Krizin ardından çözülme dönemi olarak da adlandırılan krizin son ve üçüncü aşaması olan, krizin artık son bulduğu ve devam etmekte olan etkilerinin bütünüyle ortadan yok etmeye çalışıldığı dönem kriz sonrası dönem olarak bilinir. Kriz döneminde, krizi atlatacak çözümler geliştirilmezse, krizin şiddetine göre şirketin ya da firmanın ortadan kalkması bile mümkündür. Bu aşamada doğal olarak şirket ilişkileri bozulur. Krizler, analiz ve denetim altına alınabilmesi ve bütünüyle sonlandırılabilmesi adına hızlı bir şekilde hareket ederek önlemler alınmasını ve kriz yönetim planının hemen yürürlüğe girmesi gerekmektedir. Bunların ardından şirket kendini toparlamaya başlamalı ve bunun için bazı taktikler izlemelidir. Kriz sonrası dönemin aşamaları nelerdir? Yeniden yapılanma safhasında şirketler bazı noktalar belirlemeli ve bu doğrultuda bir daha tekrarlanmaması adına noktaları şu şekilde gruplandırılmalıdır; krizin kavramsal olarak başlangıç noktası, kuluçka dönemi, belirme anı, hücum safhası, kurtarma safhası ve son olarak yeniden yapılanma safhasıdır. Sonuç olarak kriz çözülmesi zor fakat imkansız olmayan sancılı bir dönemdir.

 

ŞEYMA NUR KARAKAŞ

22.01.2021    11:31