Kreş Ve Gündüz Bakım Evi

Özellikle kadınların çalışma hayatına atılmasından sonra ortaya çıkmış ve çokça rağbet görmüş kurumlardır. Bu kurumlarda çocukların yaşlarına ve gelişim özelliklerine uygun eğitimler verilerek çocukların evlerine dönene kadar güzel vakitler geçirmesi amaçlanır. Bu kurumlar bakanlığa bağlı olan(aile ve sosyal çalışma bakanlığı) ve birbirilerinden farklı olabilen bazen de her ikisini de bünyesinde bulundurabilen kurumlardır. Gündüz bakım evlerine 25-66 ay arasındaki çocukların kaydı gerçekleştirilirken, kreşlere ise 0-24 ay arasındaki çocukların kaydı gerçekleştirilmektedir. Bu iki kurumu da bünyesinde barındıran kurumlarda ise yaş aralığı farklı olan çocuklar farklı sınıf veya öğrenme ortamlarına alınarak çocukların kendi gelişimlerine ve yaşlarına uygun eğitim burada çocuklar için sağlanmaktadır. Kreş ve gündüz bakımevlerini kimler tercih edebilir diye sorarsanız da aslında kreşler ve gündüz bakım evleri herkes tarafından tercih edebilir fakat evde kalan anneler genelde kendi çocuklarına kendileri bakmayı tercih edecekleri için kreş ve gündüz bakım evleri çok yüksek oranlarla iki ebeveynin de çalıştığı durumlarda tercih edilmektedirler. Bu kurumlarda verilen eğitim veya oynatılan oyunlar çocukların birçok farklı gelişimsel alanda duyularını destekleyeceği için çocukların bu kurumlarda eğitim alması için kayıt yaptırılması aslında çocuklarımızın ileriki okul dönemlerinde onlar için oldukça faydalı sonuçlar doğuracaktır. Çünkü bahsettiğimiz gündüz bakım evleri ve kreşlerde uygulanan eğitim çocukların bilişsel gelişim, dil gelişimi, motor gelişimi ve sosyal duygusal gelişim alanlarını desteklemeye ve güçlendirmeye yönelik uygulanan bir program sürecidir. Dolayısı ile bu alanda gelişen çocuklar daha ileriki zamanlarda karşılaşabilecekleri okul ortamlarına alışkın olabilecekler ve kazanmaları gereken ve geliştirilmesi gereken pek çok farklı alanda ileri bir durumda olacaklardır. Fakat bu kurumlara gitmeyen çocuklar ise saydığımız farklı gelişimsel alanlarını destekleyip geliştiremeyecekleri ve kendilerini ileriki yıllarda karşılaşacakları okul ortamına hazırlayamayacakları için okula alışma ve uyum sağlama konusunda büyük sorunlar yaşayabilirler. Bu nedenle eğer imkânınız varsa ve kendiniz de çalışıyorsanız çocuklarınızı kreş ve gündüz bakım evlerine kayıt ettirebilir ve çocuklarınızın gelişimsel alanlarının desteklenip kuvvetlendirilmesine aynı zamanda da çocuklarınızın sosyalleşmesine olanak sağlayabilirsiniz.