İş Zekası Kullanım Alanları

İş Zekası Kullanım Alanları

İş Zekası Kullanım Alanları

Bilinen uluslararası adıyla business intelligence, ham bilgiyi işleyerek daha anlamlı ve kullanışa daha uygun bir hale gelmesini sağlayan süreç ve yöntemlere verilen isimdir. Büyük miktar ve boyuttaki verilerin işlenmesi yeni projelerin belirlenmesine ve geliştirilmesine yardımcı olur. İş zekası ne anlama gelir? sorusunun cevabı da bu şekilde verilmiş olur. Genel olarak çalışma alanları işlenecek ham bilgi sayısının çok olduğu alanlardır. Günümüzde teknoloji ile alakalı birçok çalışma alanlarında kullanılmaktadır. Finans sektörü, telekomünikasyon, perakende, enerji, sağlık ve kamu sektörleri başta olmak üzere iş zekası uygulaması kullanılan alanlar bu şekilde kullanılır. İş zekasının kapsamı nedir? iş zekasının temelindeki bileşenler raporlama, biden fazla olan analiz süreçleri, mantıksal çözümlemeler, veri madenciliği, süreç yönetim teknikleri olarak da bilinen süreç madenciliği, karışık bir hal almış olan olaylar analizi, iş performans yönetimi, kıyaslama, tahmine ve kurallara dayalı mantıksal çözümlerini oluşturmaktadır. İş zekası ne işe yarar?  Bu uygulamalar ihtiyaçları belirler, iş zekasına ait teknik çözümleri ve mimari tasarımını yapar, analizleri yürütür, merkezi ve merkez dışındaki dağıtık veri ambarını tasarlar ve veri ambarında bulunan verileri analiz eder ve yönetir. Veri ambarı nedir? veri ambarı uygulaması, iş zekasına ait önemli bir bileşendir. Verilerin bilgiye dönüşmesi ve birden çok boyutta analiz sağlayacak biçimde saklanabildiği sistemlerdir. İş zekası, analiz için ihtiyaç olan bilgiyi veri ambarından karşılamaktadır. Bu işlem, iş zekası uygulamaları için yaşam döngüsünün en önemli işlemidir. Veri ambarının faydaları ise; pazarda yeni fırsatlar yaratması, rekabete katkı, yoğun proje çevirimi, iş, envanter, üretim maliyetinin azalması, farklı işlere ait verilerin ilişkilendirilmesi şeklinde sıralanabilir. İş zekasında finansal başarıyı sağlayan müşteri, insan kaynakları ve üretim kriterlerini belirlemesinin yanında finansal sonuçlar ölçütleri ve bu tür ölçütleri daha sonralarda incelenmesi için denetim altında tutar. İş zekası uygulaması kullanan bir işletme verilerini detaylı analiz ederek, stratejik ve aynı zamanda taktiksel kararları doğru alabilme yetisine sahip olur. İş zekası araçları nelerdir? İç ve dış sistemlerden olmak üzere kitap, dergi, belge, video, resim, , e-posta ve dosya vb iş faaliyetleri ile ilgili diğer kaynaklar gibi büyük miktarda yapılandırılmamış bilgiyi toplayıp işleyen uygulama yazılımlarıdır. İş zekası için çok fazla sayıda uygulama şirketlerin etkileyici yatırım ve geri dönüşüm değerleri elde etmelerine destek sağlar. Peki iş zekasına neden ihtiyaç duyulur? İş zekasının yaratılışının en önemli sebeplerinden biri globalleşen dünyadaki sektördeki rekabet artışıdır. Dünya genelinde ve hemen hemen her önemli şirketin hisselerinin de bulunduğu borsa sayesinde dünyanın bir ucundaki bir kurumda gerçekleşen bir olay dünya genelindeki diğer şirketleri olumlu ya da olumsuz etkileyebilmektedir. Bu durumda iş hayatında kaçınılmaz bir son olan risk unsuru oluşmaktadır. İş zekasının sağladığı düzenli raporlamalar ve  çözümlemeler sayesinde bu risk durumu minimuma indirgenmiş olur.

 

ŞEYMA NUR KARAKAŞ

03.02.2021     18:00